Finanční vypořádání dotací poskytnutých odborem školství KÚ z prostředků MŠMT v roce 2012

2. 1. 2013 Autor: Daniel Horáček

Vyúčtování dotací školství za r. 2012. Pokyny k vyúčtování státních účelových dotací poskytnutých v roce 2012 z rozpočtu MŠMT prostřednictvím odboru školství KÚ Královéhradeckého kraje krajským, obecním a soukromým subjektům.

Soubory ke stažení