Vyhláška o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání

13. 3. 2018 Autor: Martin Odl

VYHLÁŠKA 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání ze dne 24. října 2016

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo vyhlášku podle § 28 odst. 6, § 60g odst. 4 a § 64 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 383/2005 Sb., zákona č. 49/2009 Sb. a zákona č. 178/2016 Sb.

Nová vyhláška nahradila dosavadní vyhlášku č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, ve znění pozdějších předpisů.

Podle nových pravidel probíhá přijímací řízení od školního roku 2016/2017.

Přílohou této zprávy je schválená vyhláška o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání (včetně novely č. 243/2017 Sb.) a zápisový lístek.

Soubory ke stažení