Zpravodaj prevence rizikového chování č. 1/2016

1. 4. 2016 Autor: Dita Kosová

Do škol a školských zařízení byl zaslán elektronicky další zpravodaj obsahující např. aktualizované informace od MŠMT k šikaně, informaci o spuštění Systému pro zveřejňování nabídek a poptávek míst ve školách v Královéhradeckém kraji, informace k blížícímu se spuštění e-kvízu pro žáky v rámci projektu KPBI, informaci o otevření SVP Podpora Hostinné a několik nabídek na lokální i mezinárodní semináře aj.

Více informací naleznete v příloze.

Soubory ke stažení