Zpravodaj prevence rizikového chování 4/2016

13. 1. 2017 Autor: Dita Kosová

Na konci prosince 2016 byl do škol elektronicky distribuován Zpravodaj prevence rizikového chování pro školy a školská zařízení.

Přinesl informace o dotačních řízeních MŠMT, Královéhradeckého kraje, dále informace o vyhodnocení žákovské soutěže KPBI, jednotném systému výkaznictví, změnách na pozicích okresních metodiků prevence v okresech Jičín a Trutnov, Lince Ztracené dítě aj.

Soubory ke stažení