Královéhradecký kraj

Úvodní stránkaKrajský úřadŠkolstvíPrevence rizikového chování

Zpravodaj prevence rizikového chování 4/2015

Poslední aktualizace: 21. 12. 2015

Vážení, zasílám Vám v tento adventní čas další číslo Zpravodaje prevence rizikového chování pro školy a školská zařízení určený školám a školským zařízením. Najdete v něm informace o dotačních řízeních (MŠMT, KÚ KHK), o vyhlášení výsledků žákovské soutěže v rámci projektu Kraje pro bezpečný internet, o nové publikaci Rizikové formy chování českých a slovenských dětí v prostředí internetu, o práci a nabídce nestátních neziskových organizací (Semiramis o.s., Prostor Plus o.p.s., Riaps Trutnov), o změnách v Dětském diagnostickém ústavu, o projektu ZŠ a MŠ Josefa Gočára, Tylovo nábřeží, Hradec Králové a dalších zajímavých odkazech např. k oblasti drogové problematiky.

Dovolte, abych Vám všem poděkovala za pomoc v oblasti primární prevence ve školách v našem kraji. Vážím si toho, že se případy, kdy se vyskytnou projevy rizikového chování, ve školách zabýváte, že se snažíte naplňovat preventivní programy, někteří z Vás dokonce sepisují dotační žádosti. Jsem ráda, že si někteří z Vás prohlubují vzdělání i v této oblasti, že existuje několik institucí, které Vám semináře zdarma či za poplatek nabídnou. Děkuji současně všem spolupracujícím organizacím působícím v našem kraji jménem svým i jménem našich škol, našich pedagogů a žáků, bez nich bychom vážnější případy nebyli schopni kvalitně zvládnout.

Děkuji všem okresním metodikům prevence za jejich celoroční práci a výbornou spolupráci.

Autor: Dita Kosová

Přílohy ke stažení:

Název přílohy Popis Typ Velikost Datum
Zpravodaj prevence rizikového chování 4/2015 pdf 802 kB 21.12.2015