Zpravodaj prevence rizikového chování 2/2017

6. 10. 2017 Autor: Dita Kosová

V příloze naleznete 2. číslo Zpravodaje prevence rizikového chování pro školy a školská zařízení za rok 2017. Jeho obsahem jsou mimo jiné informace o výsledcích Systému výkaznictví preventivních aktivit, dotazníkového šetření na téma Aktivní útočník ve školách, dotačních programech MŠMT, Královéhradeckého kraje, metodickém doporučení o pravidlech při práci se žáky s PAS, odkaz na nový „protikuřácký zákon“, nabídce plánovaných akcí i příkladů dobré praxe.

Zpravodaj byl současně rozeslán do škol a šk. zařízení e-mailem.

Soubory ke stažení