Zpravodaj prevence rizikového chování 2/2016 + info o vyhlášení dotačního programu MŠMT

1. 7. 2016 Autor: Dita Kosová

Před koncem školního roku byl do škol rozeslán Zpravodaj prevence rizikového chování pro školy a školská zařízení č. 2/2016, jehožobsahem jsou např. informace o dotačních řízeních Královéhradeckého kraje a změnách u MŠMT, dále informace týkající se kybernetické bezpečnosti, ale i výzvy k vyplňování nově zaváděnému Systému výkaznictví preventivních aktivit ve školách.

MŠMT zveřejnilo harmonogram dotačního řízení pro poskytování dotací ze státního rozpočtu na realizaci aktivit v oblasti primární prevence rizikového chování v roce 2017, který je včetně metodiky zveřejněn na http://www.msmt.cz/vzdelavani/socialni-programy/dotace-na-obdobi-2017-2020 . Vzhledem k tomu, že dochází k významným změnám v tomto dotačním programu, bude ve dnech 2. a 5. 9. v Praze seminář pro žadatele. Termín pro podání individuálních projektů je stanoven na 30. 9. 2016.