Zpravodaj prevence rizikového chování 2/2015

18. 6. 2015 Autor: Dita Kosová

Další číslo Zpravodaje obsahuje informace o plánovaných vzdělávacích podzimních akcích pořádaných KÚ KHK, o dotačních řízeních v oblasti prevence Královéhradeckého kraje a nově vypsaného titulu MŠMT, o nových přílohách Metodického doporučení k primární prevenci rizikového chování čj. 21291/2010-28. Dále v něm naleznete informace o počátku soutěže pro žáky v rámci projektu Kraje pro bezpečný internet, o zveřejnění 3. dílu preventivního filmu Seznam se bezpečně 3, o plánované změně názvu Minimálního preventivního programu. Jedna stránka Zpravodaje je věnována drogové problematice, ale i dalším tématům je věnována v tomto čísle pozornost.

Zpravodaj naleznete v příloze.

Soubory ke stažení