Lidská práva - práva dětí, diskriminace aj.

19. 2. 2015 Autor: Dita Kosová

Na webových stránkách http://www.lidskaprava.cz/chci-to-resit/ naleznete reakce na poptávku pedagogů po materiálu, který by pomohl vhodně reagovat na projevy nesnášenlivosti, diskriminace a rasismu studentů. Ve spolupráci s odborníky vznikly materiály k pěti základním okruhům, které učitelé uvedli jako nejpalčivější (Studenti nesnášejí Romy, Studenti projevují nesnášenlivost vůči cizincům žijícím v ČR, Studenti urážejí odlišující se spolužáky, Diskriminační projevy u kolegy či ředitele a Šikana).

Na http://www.lidskaprava.cz/chci-to-resit/mapa-webunaleznete konkrétní postupy, jak řešit některé situace, příklady dobré praxe, informace o filmu Náš vůdce aj.

"Stránky jsou koncipovány podle problémů („Co mám dělat, když..“) a nabízí možné reakce na konkrétní situace, tipy a příklady dobré praxe, stejně jako odkazy na organizace a odborníky, kteří mohou pomoci zajištěním vhodných programů a aktivit pro studenty i pedagogy („Kdo mi může pomoci“). V neposlední řadě jsou zde zahrnuty i odkazy na další materiály k daným tématům („Další informace a materiály“).

Všechny části jsou vzájemně provázány, protože ačkoli učitel hledá vhodnou reakci na určitý projev studentů, je nezbytné si uvědomit, že neexistuje jedna jediná efektivní reakce, která všechno vyřeší. Témata nesnášenlivosti, diskriminace, rasismu a extremismu jsou velmi široká a je třeba s nimi pracovat kontinuálně a komplexně. Je nutné nezanedbávat prevenci a dlouhodobou práci se studenty.

Formu webu jsme zvolili proto, že se snadno aktualizuje a můžeme ho nadále rozšiřovat. Proto budeme rádi za vaši zpětnou vazbu, podněty, nápady. V případě, že se setkáte se situací, se kterou si nevíte rady, můžete také využít naši odbornou poradnu.

Z důvodu délky a srozumitelnosti textu nebylo vždy možné dodržovat korektní genderové označení obou pohlaví. Proto upozorňujeme, že vždy, když zmiňujeme osoby jednoho pohlaví, automaticky tím míníme i příslušníky pohlaví druhého."

Autor: Mgr. Šárka Antošová, Amnesty International ČR