Spolu a jinak ve vzdělávání

6. 10. 2017 Autor: Dita Kosová

Královéhradecký kraj ve spolupráci se ŠZ DVPP nabízí dvoudenní výjezdní akreditovaný seminář Spolu a jinak ve vzdělávání. Lektorky jsou ze společnosti Mansio, v.o.s., Brno. Akce proběhne v termínu 12.-13.10.2017 v hotelu Studánka.

Seminář lektorují PhDr. Miroslava Štěpánková, Ph.D. a Mgr. Michaela Širůčková, Ph.D. Možná někteří z vás už jejich neopakovatelný způsob přednesu absolvovali. Dvoudenní seminář, ubytování i strava jsou hrazeny v rámci krajského projektu Podpora pedagogů Královéhradeckého kraje v oblasti rozvoje příznivého školského klimatu. Na škole je úhrada cestovného. Max. počet účastníků je 15, termín uzávěrky je 20.9.2017. Garantem programu je Mgr. Eva Voláková.

Seminář je pořádán Školským zařízením pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Královéhradeckého kraje, více informací včetně přihlášky naleznete v příloze. Shodný seminář proběhl v dubnu 2017 a jeho frekventanti byli s kvalitou nabízeného semináře velice spokojeni.

Témata semináře: motivace a angažovanost žáků, pocit sounáležitosti, rizika různých způsobů vedení, problémové chování žáků...

Těšíme se na Vaši účast.

Informace ze ŠZ DVPP ze dne 20.9.2017 - akce je již obsazena.

Soubory ke stažení