Seminář "Normální je nekouřit"

29. 4. 2013 Autor: Dita Kosová

Krajský úřad Královéhradeckého kraje ve spolupráci s Krajskou hygienickou stanicí Královéhradeckého kraje a Státním zdravotním ústavem v Praze pořádá dne 31. 5. 2013 seminář určený pedagogům I. stupně ZŠ zabývající se prevencí nekuřáctví a výchovou ke zdravému životnímu stylu.

Seminář proběhne od 9 - 15 hod. Odbornými lektorkami jsou Mgr. Růžena Jirásková a Mgr. Dagmar Anschlagová. Materiály budou poskytnuty zdarma.

Zájemci se mohou přihlašovat na e-mail: dkosova@kr-kralovehradecky.cz  do 10. 5. 2013.

Bližší informace naleznete v příloze.

Těšíme se na Vaši účast.

Soubory ke stažení