Nabídka vzdělávacího semináře pro sborovny - Strategie vyšetřování šikany

28. 8. 2013 Autor: Dita Kosová

Mgr. Jiří Maléř zástupce ředitele Dětského diagnostického ústavu v Hradci Králové, etoped, nabízí prostřednictvím Školského zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Královéhradeckého kraje vzdělávací seminář určený sborovnám základních a středních škol, na který získal akreditaci MŠMT čj. MSMT-49977/2012-201-1026.

Téma: Strategie vyšetřování šikany ( I., II. )

Určeno: učitelům, vychovatelům, asistentům pedagoga, školním metodikům prevence....

Obsah: vzdělávací, modelový seminář (zahrnuje metody práce se skupinou, nenásilné způsoby řešení konfliktů, práce s agresorem a obětí, rozměry šikanování, vymezení definice šikany, nabídka praktických intervencí, strategií, modelových situací, psychoher, rozhovor s obětí, práce s filmem).

Cíl: rozšířit praktické znalosti, dovednosti a poskytnout účastníkům nástroje potřebné pro řešení šikany a její prevenci

Lektor: Mgr. Jiří Maléř, Dětský diagnostický ústav, Středisko výchovné péče, základní škola a školní jídelna, Říčařova 277, Hradec Králové 503 01

praxe v oboru : 20 let

Termín: dle dohody

Kontakt: Mgr. Marcela Nováková, Školské zařízení pro DVPP Královéhradeckého kraje, Štefánikova 566, 500 11 Hradec Králové

tel. 495-514-805, 606-787-373, e-mail: novakova@cvkhk.cz