MŠMT zaktualizovalo 24.3.2016 metodické podklady k řešení šikany ve školách

1. 4. 2016 Autor: Dita Kosová

Vzhledem ke vzrůstajícímu počtu případů šikany a kyberšikany mezi spolužáky, ale i směrem k pedagogům předkládá nově MŠMT přehledný a ucelený aktualizovaný metodický materiál k prevenci a řešení případné šikany ve školách a školských zařízeních.

Metodický pokyn MŠMT k řešení šikanování ve školách a školských zařízeních z roku 2013 byl doplněn například o téma šikany učitele žákem - http://www.msmt.cz/vzdelavani/socialni-programy/metodicke-dokumenty-doporuceni-a-pokyny. „Doposud jsme ve všech doporučeních zapomínali na to, že obětí šikany mohli být i samotní učitelé. Mým hlavním úkolem je proto zajistit bezpečí a respekt na školách učitelkám i učitelům. MŠMT proto připravilo a nyní představuje celou řadu změn v pedagogické, právní i ekonomické podpoře v rámci řešení šikany,“ řekla ministryně Valachová.

Kromě uvedených metodických materiálů provede Česká školní inspekce celoplošné tematické šetření na téma výskytu šikany ve školách a školských zařízeních. „Na základě výsledků šetření pak navrhneme doporučení k úpravě metodických materiálů tak, aby docházelo ke kontinuálnímu zlepšování klimatu ve školách,“ řekl k záměru ústřední školní inspektor Tomáš Zatloukal.

Zdroj: http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/msmt-aktualizuje-metodicky-pokyn-k-reseni-sikany-ve-skolach