Konference ŠIKANA A KYBERŠIKANA VE ŠKOLÁCH a další akce ŠZ DVPP KHK

27. 8. 2013 Autor: Dita Kosová

Krajský úřad Královéhradeckého kraje a Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Královéhradeckého kraje pořádají konferenci zaměřenou na problematiku primární prevence ve školství, která se uskuteční dne 6. listopadu 2013 od 9.00 - 15:30 hod. v sále zastupitelstva v budově Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, Pivovarské náměstí 1245, Hradec Králové. Akce se uskuteční bez poplatku. Nemá akreditaci MŠMT ČR.

Program:

1. Zahájení

2. Jak účinně a bezpečně řešit šikanu a kyberšikanu (PhDr. Michal Kolář)

3. Šikana - vzrůstající agresivita ve školách (PPP KHK, Mgr. Helena Kudelová, Mgr. Zdenka Ženatová)

4. Praktické zkušenosti z léčení vztahů mezi žáky ZŠ v Hradci Králové (ŠPP Mozaika, Mgr. Vratislav Holeček)

5. Šikana a kyberšikana z pohledu OSPOD (Magistrát města HK, Bc. Jiří Kratochvíl)

6. Možnosti práce se šikanou na ZŠ v rámi programu všeobecné primární prevence rizikového chování (o.s. Semiramis, Mgr. Markéta Exnerová)

7. Šikana a kyberšikana z pohledu PČR (nprap. J. Čížkovský, DiS.)

8. Šikana v kontextu restorativní justice (PMS, Mgr. Denisa Gilányi)

9. Šikana a kyberšikana - proč to děti dělají? (PdF UHK, doc. PhdDr. Pavel Vacek, PhD.)

Přihlásit se můžete prostřednictvím Školského zařízení dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, Hradec Králové. http://www.cvkhk.cz/cvis/detail.php?kurz=1367309785&ret=_01&from=/cvis/index.php&skrok=2013&polo=1

Číslo akce: 1-01-1-13, str. katalogu 26. Garantem programu je Bc. Eva Kuncová, kontakt: kuncova@cvkhk.cz

Změna programu vyhrazena.

Další semináře a vzdělávací akce i z oblasti prevence rizikového chování naleznete ve výše uvedeném odkazu sborníku http://www.cvkhk.cz/cvis/index.php?akce=_01&skrok=2013&polo=1.