Konference Efektivní strategie podpory zdraví

3. 6. 2013 Autor: Dita Kosová

Státní zdravotní ústav, Klinika adiktologie 1. LF UK, Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví a Equity Action pořádají dne 18. 6. 2013 konferenci s názvem Efektivní strategie podpory zdraví. Zaujmout by mohla především školy zařazené v programu Škol podporujících zdraví.

Konference bude probíhat v posluchárně budovy č. 11 Státního zdravotního ústavu Praha, Škrobárova 48, Praha 10. Účast na konferenci je bezplatná a je hodnocena kredity.

Přihlášky zasílejte na adresu sevcikova@szu.cz nebo na http://www.szu.cz/vzdelavani do 14. 6. 2013. Kapacita sálu je však omezena.

Více informací naleznete v příloze.

Soubory ke stažení