Preventivní filmové projekty - premiéra filmu NA HRANĚ

25. 2. 2015 Autor: Dita Kosová

V dubnu 2015 bude na webových stránkách http://www.prevence-info.cz/filmove-projekty zveřejněn nový film Davida Vignera k problematice manipulace ve školním prostředí s názvem NA HRANĚ. Určen je žákům II. stupně ZŠ a SŠ. V současné době vzniká manuál pro pedagogy.

Ke stažení jsou na uvedených stránkách již předchozí díla D. Vignera zpracovávající preventivními témata, a to:

Film Sami (2012) zabývající se problematikou poruch příjmu potravy, jejich příčinami a důsledky.

Film Mezi nimi (2010) popisuje situace, do kterých se může dostat každý mladý člověk. Ukazuje, jak lehce člověk ztratí své kamarády či naopak pozná přítele v nouzi. Odkrývá pocity hlavních hrdinů, ale také jejich rodičů, okolí. Řeší první lásky, vztahy rodičů a dětí, nepravdy o sexuálním životě, následky neuváženého sexuálního chování, pozitivního testu na HIV.

Film Mezi stěnami (2007) se zabývá šikanou na základní škole. Snímek sleduje vnitřní pocity osamocení a bezmocnosti oběti gradující k myšlenkám na sebevraždu, tak i vnitřní pocity agresorů.

V sekci "Pro pedagogy" je přehled dostupného materiálu k jednotlivým filmům včetně odkazu www.videoskolam.cz, kde se po registraci dostanete zdarma ke stažení filmu a dalších podpůrných materiálů. Délka jednotlivých filmů se pohybuje kolem 30 min. Doporučuje se následná diskuze se žáky, pokud je to tedy možné, je vhodné věnovat jednotlivým filmům 2 vyučovací hodiny.

David Vigner plánuje zpracovat v nejbližších letech preventivní filmy zaměřené na témata domácího násilí a alkoholu.