Královéhradecký kraj

Úvodní stránkaKrajský úřadŠkolstvíSoubory a formuláře ke stažení

Zhodnocení využití účelově poskytnutých příspěvků v roce 2017

Poslední aktualizace: 13. 3. 2018

Určeno pro MUP 2017 v oblastech vzdělávání, prevence rizikového chování, volnočasových aktivit a sportu a tělovýchovy.

Ke zpracování stručného zhodnocení předkládáme formulář, který je společný pro všechny oblasti.

  • Uveďte prosím stručně (rámcově) nákupy a aktivity uhrazené z přidělených prostředků, jejich přínos.
  • Kolonka „Poskytnutá podpora kraje v Kč“ – uveďte celkovou poskytnutou částku na daný projekt.
  • V kolonce „Využito“ uveďte celkový objem čerpání dle konkrétní situace.
Vyhodnocením podkladů škol byl pověřen Mgr. Jan Dvořák.
Vyplněný formulář prosím zašlete e-mailem jako prostý dokument (nikoliv PDF, naskenovaný obrázek) na adresu jdvorak@kr-kralovehradecky.cz nejpozději do 30.11.2017.

Autor: Jan Dvořák

Přílohy ke stažení:

Název přílohy Popis Typ Velikost Datum
Zhodnocení využití účelově poskytnutých příspěvků v roce 2017 Formulář k vyplnění xls 50 kB 14.6.2017