ŠKOLENÍ K NOVÉMU ZÁKONU O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

5. 5. 2016 Autor: Lucie Feuchter

Krajský úřad Královéhradeckého kraje ve spolupráci s MMR ČR pořádá dne 8. 6. 2016 v Hradci Králové školení k novému zákonu o zadávání veřejných zakázek

Školení je určeno primárně pro starosty obcí a uskuteční se 8. 6. 2016 od 9,00 hodin ve Velkém sále Nového Adalbertina, Velké náměstí 32, Hradec Králové.

Účelem školení je seznámit starosty a pracovníky na obcích, kteří se zabývají problematikou veřejných zakázek, s novou právní úpravou, vysvětlit jim rozdíly mezi dosavadní a novou právní úpravou a podat jim výklad v některých problematických oblastech. Školení povedou pracovníci odboru práva veřejných zakázek a koncesí Ministerstva pro místní rozvoj. Školení je zdarma.

Časový harmonogram:

8,30 - 9,00 prezence

9,00 zahájení

16,00 předpokládané ukončení

S ohledem na kapacitu sálu žádáme o potvrzení účasti nejpozději do 13. 5. 2016 na lfeuchter@kr-kralovehradecky.cz a zároveň prosíme o účast max. 2 osob za jeden subjekt.

Soubory ke stažení