Závěrečný účet a rozbor hospodaření Královéhradeckého kraje za rok 2017

25. 6. 2018 Autor: Věra Kopřivová

Soubory ke stažení

 • Důvodová zpráva (doc, 223 kB, 25.6.2018)

  k závěrečnému účtu za rok 2017

 • Inventarizační zpráva (pdf, 657 kB, 25.6.2018)

  za rok 2017

 • Zpráva o výsledku (pdf, 2864 kB, 25.6.2018)

  přezkoumání hospodaření KHK za rok 2017

 • Zpráva interního auditu (pdf, 186 kB, 25.6.2018)

  za rok 2017

 • Tabulka č. 1 (xls, 119 kB, 25.6.2018)

  Čerpání rozpočtu k 31.12.2017

 • Tabulka č. 2 (xls, 150 kB, 25.6.2018)

  Porovnání r. 2017 s r.2 016

 • Tabulka č. 3 (pdf, 294 kB, 25.6.2018)

  Podrobné čerpání rozpočtu KHK za rok 2017

 • Tabulka č. 4 (xls, 71 kB, 25.6.2018)

  Přehled o hospodaření příspěvkových organizací zřízených Královéhradeckým krajem za rok 2017

 • Tabulka č. 5 (xls, 92 kB, 25.6.2018)

  Tvorba a použití fondů příspěvkových organizací zřízených Královéhradeckým krajem v roce 2017

 • Tabulka č. 6 (xls, 39 kB, 25.6.2018)

  Přehled o hospodaření obchodních společností za rok 2017

 • Tabulka č. 7 (xls, 90 kB, 25.6.2018)

  Přehled o čerpání dotací přijatých ze státního rozpočtu a ze státních fondů v roce 2017

 • Tabulka č. 8 (xls, 47 kB, 25.6.2018)

  Přehled o čerpání výdajů na investiční akce z vlastních prostředků kraje v roce 2017

 • Tabulka č. 9 (xls, 43 kB, 25.6.2018)

  Přehled o čerpání výdajů financovaných z vlastních prostředků kraje určených na investiční účely v roce 2017 u příspěvkových organizací a obchodních společností

 • Tabulka č. 10 (xls, 46 kB, 25.6.2018)

  Přehled o čerpání výdajů financovaných z vlastních prostředků kraje na opravy a údržbu v roce 2017

 • Tabulka č. 11 (xls, 44 kB, 25.6.2018)

  Přehled o čerpání výdajů financovaných z vlastních prostředků kraje určených na opravy a údržbu v roce 2017 u PO

 • Tabulka č. 12 (xls, 63 kB, 25.6.2018)

  Přehled o čerpání výdajů z FRR Královéhradeckého kraje v roce 2017

 • Tabulka č. 13 (xls, 61 kB, 25.6.2018)

  Přehled o čerpání výdajů z FRR Královéhradeckého kraje v roce 2017 za PO

 • Tabulka č. 14 (xlsx, 140 kB, 25.6.2018)

  Krajské dotace

 • Tabulka č. 15 (xls, 34 kB, 25.6.2018)

  Tvorba a čerpání Fondu rozvoje a reprodukce Královéhradeckého kraje v roce 2017

 • Tabulka č. 16 (xls, 34 kB, 25.6.2018)

  Tvorba a čerpání Dotačního fondu Královéhradeckého kraje v roce 2017

 • Tabulka č. 17 (xls, 33 kB, 25.6.2018)

  Tvorba a čerpání Regionálního inovačního fondu Královéhradeckého kraje v roce 2017

 • Tabulka č. 18 (xls, 34 kB, 25.6.2018)

  Tvorba a čerpání sociálního fondu v roce 2017

 • Tabulka č. 19 (xls, 34 kB, 25.6.2018)

  Výpočet ukazatele dluhové služby

 • Tabulka č. 20 (xls, 38 kB, 25.6.2018)

  Přehled o finančním vypořádání Královéhradeckého kraje za rok 2017

 • Tabulka č. 21 (xls, 46 kB, 25.6.2018)

  Návrh na rozdělení disponibilních zdrojů Královéhradeckého kraje po finančním vypořádání za rok 2017

 • Tabulka č. 22 (xls, 34 kB, 25.6.2018)

  Rozpočtová odpovědnost

 • Tabulka č. 23 (pdf, 658 kB, 25.6.2018)

  Účetní závěrka za rok 2017

 • Graf č. 1 (pdf, 952 kB, 25.6.2018)

  Příjmy KHK

 • Graf č. 2 (pdf, 1002 kB, 25.6.2018)

  Daňové příjmy KHK

 • Graf č. 3 (pdf, 1198 kB, 25.6.2018)

  Dotace ze SR

 • Graf č. 4 (pdf, 1014 kB, 25.6.2018)

  Porovnání příjmů 2017 s 2016

 • Graf č. 5 (pdf, 1113 kB, 25.6.2018)

  Výdaje KHK

 • Graf č. 6 (pdf, 1160 kB, 25.6.2018)

  Porovnání výdajů 2017 s 2016

 • Graf č. 7 (pdf, 1047 kB, 25.6.2018)

  FRR KHK

 • Graf č. 8 (pdf, 1092 kB, 25.6.2018)

  Příspěvky PO na provoz

 • Graf č. 9 (pdf, 935 kB, 25.6.2018)

  Výsledky hospodaření PO