Královéhradecký kraj

Úvodní stránkaKrajský úřadPovinně zveřejňované informace

Závěrečný účet a rozbor hospodaření Královéhradeckého kraje za rok 2017

Poslední aktualizace: 25. 6. 2018

Autor: Věra Kopřivová

Přílohy ke stažení:

Název přílohy Popis Typ Velikost Datum
Důvodová zpráva k závěrečnému účtu za rok 2017 doc 223 kB 25.6.2018
Inventarizační zpráva za rok 2017 pdf 657 kB 25.6.2018
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření KHK za rok 2017 pdf 2864 kB 25.6.2018
Zpráva interního auditu za rok 2017 pdf 186 kB 25.6.2018
Tabulka č. 1 Čerpání rozpočtu k 31.12.2017 xls 119 kB 25.6.2018
Tabulka č. 2 Porovnání r. 2017 s r.2 016 xls 150 kB 25.6.2018
Tabulka č. 3 Podrobné čerpání rozpočtu KHK za rok 2017 pdf 294 kB 25.6.2018
Tabulka č. 4 Přehled o hospodaření příspěvkových organizací zřízených Královéhradeckým krajem za rok 2017 xls 71 kB 25.6.2018
Tabulka č. 5 Tvorba a použití fondů příspěvkových organizací zřízených Královéhradeckým krajem v roce 2017 xls 92 kB 25.6.2018
Tabulka č. 6 Přehled o hospodaření obchodních společností za rok 2017 xls 39 kB 25.6.2018
Tabulka č. 7 Přehled o čerpání dotací přijatých ze státního rozpočtu a ze státních fondů v roce 2017 xls 90 kB 25.6.2018
Tabulka č. 8 Přehled o čerpání výdajů na investiční akce z vlastních prostředků kraje v roce 2017 xls 47 kB 25.6.2018
Tabulka č. 9 Přehled o čerpání výdajů financovaných z vlastních prostředků kraje určených na investiční účely v roce 2017 u příspěvkových organizací a obchodních společností xls 43 kB 25.6.2018
Tabulka č. 10 Přehled o čerpání výdajů financovaných z vlastních prostředků kraje na opravy a údržbu v roce 2017 xls 46 kB 25.6.2018
Tabulka č. 11 Přehled o čerpání výdajů financovaných z vlastních prostředků kraje určených na opravy a údržbu v roce 2017 u PO xls 44 kB 25.6.2018
Tabulka č. 12 Přehled o čerpání výdajů z FRR Královéhradeckého kraje v roce 2017 xls 63 kB 25.6.2018
Tabulka č. 13 Přehled o čerpání výdajů z FRR Královéhradeckého kraje v roce 2017 za PO xls 61 kB 25.6.2018
Tabulka č. 14 Krajské dotace xlsx 140 kB 25.6.2018
Tabulka č. 15 Tvorba a čerpání Fondu rozvoje a reprodukce Královéhradeckého kraje v roce 2017 xls 34 kB 25.6.2018
Tabulka č. 16 Tvorba a čerpání Dotačního fondu Královéhradeckého kraje v roce 2017 xls 34 kB 25.6.2018
Tabulka č. 17 Tvorba a čerpání Regionálního inovačního fondu Královéhradeckého kraje v roce 2017 xls 33 kB 25.6.2018
Tabulka č. 18 Tvorba a čerpání sociálního fondu v roce 2017 xls 34 kB 25.6.2018
Tabulka č. 19 Výpočet ukazatele dluhové služby xls 34 kB 25.6.2018
Tabulka č. 20 Přehled o finančním vypořádání Královéhradeckého kraje za rok 2017 xls 38 kB 25.6.2018
Tabulka č. 21 Návrh na rozdělení disponibilních zdrojů Královéhradeckého kraje po finančním vypořádání za rok 2017 xls 46 kB 25.6.2018
Tabulka č. 22 Rozpočtová odpovědnost xls 34 kB 25.6.2018
Tabulka č. 23 Účetní závěrka za rok 2017 pdf 658 kB 25.6.2018
Graf č. 1 Příjmy KHK pdf 952 kB 25.6.2018
Graf č. 2 Daňové příjmy KHK pdf 1002 kB 25.6.2018
Graf č. 3 Dotace ze SR pdf 1198 kB 25.6.2018
Graf č. 4 Porovnání příjmů 2017 s 2016 pdf 1014 kB 25.6.2018
Graf č. 5 Výdaje KHK pdf 1113 kB 25.6.2018
Graf č. 6 Porovnání výdajů 2017 s 2016 pdf 1160 kB 25.6.2018
Graf č. 7 FRR KHK pdf 1047 kB 25.6.2018
Graf č. 8 Příspěvky PO na provoz pdf 1092 kB 25.6.2018
Graf č. 9 Výsledky hospodaření PO pdf 935 kB 25.6.2018