Závěrečný účet a rozbor hospodaření Královéhradeckého kraje za rok 2014

30. 6. 2015 Autor: admin admin

Soubory ke stažení

 • Tabulka č. 22 (pdf, 129 kB, 30.6.2015)

  Účetní závěrka

 • Tabulka č. 21 (xls, 46 kB, 30.6.2015)

  Návrh na rozdělení disponibilních zdrojů Královéhradeckého kraje po finančním vypořádání za rok 2014

 • Tabulka č. 20 (xls, 37 kB, 30.6.2015)

  Přehled o finančním vypořádání Královéhradeckého kraje za rok 2014

 • tabulka č. 19 (xls, 29 kB, 30.6.2015)

  Výpočet ukazatele dluhové služby Královéhradeckého kraje porovnání r. 2014 s r. 2013

 • Tabulka č. 18 (xls, 34 kB, 30.6.2015)

  Tvorba a čerpání sociálního fondu v roce 2014

 • Tabulka č. 17 (xls, 21 kB, 30.6.2015)

  Tvorba a čerpání Regionálního inovačního fondu Královéhradeckého kraje v roce 2014

 • Tabulka č. 16 (xls, 28 kB, 30.6.2015)

  Tvorba a čerpání Dotačního fondu Královéhradeckého kraje v roce 2014

 • Tabulka č. 15 (xls, 28 kB, 30.6.2015)

  Tvorba a čerpání Fondu rozvoje a reprodukce Královéhradeckého kraje v roce 2014

 • Tabulka č. 14 (xls, 342 kB, 30.6.2015)

  Přehled o čerpání vlastních prostředků kraje na krajské dotační programy v r. 2014

 • Tabulka č. 13 (xls, 56 kB, 30.6.2015)

  Přehled o čerpání výdajů z Fondu rozvoje a reprodukce Královéhradeckého kraje v roce 2014 za příspěvkové organizace a obchodní společnosti

 • Tabulka č. 12 (xls, 50 kB, 30.6.2015)

  Přehled o čerpání výdajů z Fondu rozvoje a reprodukce Královéhradeckého kraje v roce 2014

 • Tabulka č. 11 (xls, 37 kB, 30.6.2015)

  Přehled o čerpání výdajů financovaných z vlastních prostředků kraje určených na opravy a údržbu v roce 2014 u příspěvkových organizací

 • Tabulka č. 10 (xls, 41 kB, 30.6.2015)

  Přehled o čerpání výdajů financovaných z vlastních prostředků kraje na opravy a údržbu v roce 2014

 • Tabulka č. 9 (xls, 36 kB, 30.6.2015)

  Přehled o čerpání výdajů financovaných z vlastních prostředků kraje určených na investiční účely včetně s nimi souvisejících neinvestičních výdajů v roce 2014 u příspěvkových organizací a obchodních společností

 • Tabulka č. 8 (xls, 39 kB, 30.6.2015)

  Přehled o čerpání výdajů na investiční akce z vlastních prostředků kraje v roce 2014

 • Tabulka č. 7 (xls, 80 kB, 30.6.2015)

  Přehled o čerpání dotací přijatých ze státního rozpočtu, z Regionální rady regionu soudržnosti SV a ze zahraničí v roce 2014

 • Tabulka č. 6 (xls, 34 kB, 30.6.2015)

  Přehled o hospodaření obchodních společností za rok 2014

 • Tabulka č. 5 (xls, 88 kB, 30.6.2015)

  Tvorba a použití fondů příspěvkových organizací zřízených Královéhradeckým krajem v roce 2014

 • Tabulka č. 4 (xls, 67 kB, 30.6.2015)

  Přehled o hospodaření příspěvkových organizací zřízených Královéhradeckým krajem za rok 2014

 • Tabulka č. 3 (pdf, 135 kB, 30.6.2015)

  Podrobné čerpání rozpočtu KHK

 • Tabulka č. 2 (xls, 155 kB, 30.6.2015)

  čerpání rozpočtu KHK - porovnání roku 2014 s rokem 2013

 • Tabulka č. 1 (xls, 254 kB, 30.6.2015)

  čerpání rozpočtu KHK k 31.12. 2014

 • Zpráva interního auditu (pdf, 176 kB, 30.6.2015)

 • Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014 (pdf, 7004 kB, 30.6.2015)

 • Důvodová zpráva (pdf, 261 kB, 30.6.2015)

  k závěrečnému účtu a rozboru hospodaření Královéhradeckého kraje za rok 2014

 • Inventarizační zpráva (pdf, 654 kB, 30.6.2015)

  za rok 2014

Fotogalerie