Královéhradecký kraj

Úvodní stránkaKrajský úřadPovinně zveřejňované informace

Závěrečný účet a rozbor hospodaření Královéhradeckého kraje za rok 2014

Poslední aktualizace: 30. 6. 2015

Autor: admin admin

Přílohy ke stažení:

Název přílohy Popis Typ Velikost Datum
Tabulka č. 22 Účetní závěrka pdf 129 kB 30.6.2015
Tabulka č. 21 Návrh na rozdělení disponibilních zdrojů Královéhradeckého kraje po finančním vypořádání za rok 2014 xls 46 kB 30.6.2015
Tabulka č. 20 Přehled o finančním vypořádání Královéhradeckého kraje za rok 2014 xls 37 kB 30.6.2015
tabulka č. 19 Výpočet ukazatele dluhové služby Královéhradeckého kraje porovnání r. 2014 s r. 2013 xls 29 kB 30.6.2015
Tabulka č. 18 Tvorba a čerpání sociálního fondu v roce 2014 xls 34 kB 30.6.2015
Tabulka č. 17 Tvorba a čerpání Regionálního inovačního fondu Královéhradeckého kraje v roce 2014 xls 21 kB 30.6.2015
Tabulka č. 16 Tvorba a čerpání Dotačního fondu Královéhradeckého kraje v roce 2014 xls 28 kB 30.6.2015
Tabulka č. 15 Tvorba a čerpání Fondu rozvoje a reprodukce Královéhradeckého kraje v roce 2014 xls 28 kB 30.6.2015
Tabulka č. 14 Přehled o čerpání vlastních prostředků kraje na krajské dotační programy v r. 2014 xls 342 kB 30.6.2015
Tabulka č. 13 Přehled o čerpání výdajů z Fondu rozvoje a reprodukce Královéhradeckého kraje v roce 2014 za příspěvkové organizace a obchodní společnosti xls 56 kB 30.6.2015
Tabulka č. 12 Přehled o čerpání výdajů z Fondu rozvoje a reprodukce Královéhradeckého kraje v roce 2014 xls 50 kB 30.6.2015
Tabulka č. 11 Přehled o čerpání výdajů financovaných z vlastních prostředků kraje určených na opravy a údržbu v roce 2014 u příspěvkových organizací xls 37 kB 30.6.2015
Tabulka č. 10 Přehled o čerpání výdajů financovaných z vlastních prostředků kraje na opravy a údržbu v roce 2014 xls 41 kB 30.6.2015
Tabulka č. 9 Přehled o čerpání výdajů financovaných z vlastních prostředků kraje určených na investiční účely včetně s nimi souvisejících neinvestičních výdajů v roce 2014 u příspěvkových organizací a obchodních společností xls 36 kB 30.6.2015
Tabulka č. 8 Přehled o čerpání výdajů na investiční akce z vlastních prostředků kraje v roce 2014 xls 39 kB 30.6.2015
Tabulka č. 7 Přehled o čerpání dotací přijatých ze státního rozpočtu, z Regionální rady regionu soudržnosti SV a ze zahraničí v roce 2014 xls 80 kB 30.6.2015
Tabulka č. 6 Přehled o hospodaření obchodních společností za rok 2014 xls 34 kB 30.6.2015
Tabulka č. 5 Tvorba a použití fondů příspěvkových organizací zřízených Královéhradeckým krajem v roce 2014 xls 88 kB 30.6.2015
Tabulka č. 4 Přehled o hospodaření příspěvkových organizací zřízených Královéhradeckým krajem za rok 2014 xls 67 kB 30.6.2015
Tabulka č. 3 Podrobné čerpání rozpočtu KHK pdf 135 kB 30.6.2015
Tabulka č. 2 čerpání rozpočtu KHK - porovnání roku 2014 s rokem 2013 xls 155 kB 30.6.2015
Tabulka č. 1 čerpání rozpočtu KHK k 31.12. 2014 xls 254 kB 30.6.2015
Zpráva interního auditu pdf 176 kB 30.6.2015
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014 pdf 7004 kB 30.6.2015
Důvodová zpráva k závěrečnému účtu a rozboru hospodaření Královéhradeckého kraje za rok 2014 pdf 261 kB 30.6.2015
Inventarizační zpráva za rok 2014 pdf 654 kB 30.6.2015

Fotogalerie