Závěrečný účet a rozbor hospodaření Královéhradeckého kraje za rok 2013

26. 6. 2014 Autor: Věra Kopřivová

Soubory ke stažení

 • Tabulka č. 24 (xls, 35 kB, 26.6.2014)

  Návrh na rozdělení disponibilních zdrojů Královéhradeckého kraje po finančním vypořádání za rok 2013

 • Tabulka č. 23 (xls, 28 kB, 26.6.2014)

  Přehled o finančním vypořádání Královéhradeckého kraje za rok 2013

 • Tabulka č. 22 (xls, 29 kB, 26.6.2014)

  Výpočet ukazatele dluhové služby Královéhradeckého kraje porovnání r. 2013 s r. 2012

 • Tabulka č. 21 (xls, 22 kB, 26.6.2014)

  Tvorba a čerpání sociálního fondu v roce 2013

 • Tabulka č. 20 (xls, 28 kB, 26.6.2014)

  Tvorba a čerpání Regionálního inovačního fondu Královéhradeckého kraje v roce 2013

 • Tabulka č. 19 (xls, 22 kB, 26.6.2014)

  Tvorba a čerpání Dotačního fondu Královéhradeckého kraje v roce 2013

 • Tabulka č. 18 (xls, 22 kB, 26.6.2014)

  Tvorba a čerpání Fondu rozvoje a reprodukce Královéhradeckého kraje v roce 2013

 • Tabulka č. 17 (xls, 275 kB, 26.6.2014)

  Krajské dotační programy v r. 2013

 • Tabulka č. 16 (xls, 66 kB, 26.6.2014)

  Přehled o čerpání výdajů z Fondu rozvoje a reprodukce Královéhradeckého kraje v roce 2013 za příspěvkové organizace a obchodní společnosti

 • Tabulka č. 15 (xls, 52 kB, 26.6.2014)

  Přehled o čerpání výdajů z Fondu rozvoje a reprodukce Královéhradeckého kraje v roce 2013

 • Tabulka č. 14 (xls, 35 kB, 26.6.2014)

  Přehled o čerpání výdajů financovaných z vlastních prostředků kraje určených na opravy a údržbu v roce 2013 u příspěvkových organizací

 • Tabulka č. 13 (xls, 34 kB, 26.6.2014)

  Přehled o čerpání výdajů financovaných z vlastních prostředků kraje na opravy a údržbu v roce 2013

 • Tabulka č. 12 (xls, 30 kB, 26.6.2014)

  Přehled o čerpání výdajů financovaných z vlastních prostředků kraje určených na investiční účely včetně s nimi souvisejících neinvestičních výdajů v roce 2013 u příspěvkových organizací a obchodních společností

 • Tabulka č. 11 (xls, 32 kB, 26.6.2014)

  Přehled o čerpání výdajů na investiční akce z vlastních prostředků kraje v roce 2013

 • Tabulka č. 10 (xls, 78 kB, 26.6.2014)

  Přehled o čerpání dotací přijatých ze státního rozpočtu, z Regionální rady regionu soudržnosti SV a ze zahraničí v roce 2013

 • Tabulka č. 9 (xls, 30 kB, 26.6.2014)

  Přehled o dotacích poskytnutých KHK ze státního rozpočtu prostřednictvím čerpacích limitů v roce 2013

 • Tabulka č. 8 (xls, 27 kB, 26.6.2014)

  Přehled o hospodaření obchodních společností za rok 2013

 • Tabulka č. 7 (xls, 85 kB, 26.6.2014)

  Tvorba a použití fondů příspěvkových organizací zřízených Královéhradeckým krajem v roce 2013

 • Tabulka č. 6 (xls, 71 kB, 26.6.2014)

  Přehled o hospodaření příspěvkových organizací zřízených Královéhradeckým krajem za rok 2013

 • Tabulka č. 5 (xls, 102 kB, 26.6.2014)

  Rozvaha Královéhradeckého kraje za rok 2013

 • Tabulka č. 4 (xls, 323 kB, 26.6.2014)

  Podrobné čerpání rozpočtu Královéhradeckého kraje k 31.12.2013 - Výdaje

 • Tabulka č. 3 (xls, 75 kB, 26.6.2014)

  Podrobné čerpání rozpočtu Královéhradeckého kraje k 31.12.2013 - Příjmy

 • Tabulka č. 2 (xls, 153 kB, 26.6.2014)

  čerpání rozpočtu KHK - porovnání roku 2013 s rokem 2012

 • Tabulka č. 1 (xls, 118 kB, 26.6.2014)

  Čerpání rozpočtu KHK k 31.12. 2013

 • Zpráva interního auditora (pdf, 183 kB, 26.6.2014)

 • Zpráva MF (pdf, 1622 kB, 26.6.2014)

  o výsledku přezkoumání hospodaření KHK za rok 2013

 • Důvodová zpráva (pdf, 267 kB, 26.6.2014)

  k závěrečnému účtu a rozboru hospodaření Královéhradeckého kraje za rok 2013

Fotogalerie