Závěrečný účet a rozbor hospodaření Královéhradeckého kraje za rok 2012

10. 7. 2013 Autor: Věra Kopřivová

Soubory ke stažení

 • Tabulka č. 25 (xls, 34 kB, 10.7.2013)

  Návrh na rozdělení disponibilních zdrojů Královéhradeckého kraje po finančním vypořádání za rok 2012

 • Tabulka č. 24 (xls, 27 kB, 10.7.2013)

  Přehled o finančním vypořádání Královéhradeckého kraje za rok 2012

 • Tabulka č. 23 (xls, 22 kB, 10.7.2013)

  Dluhová služba

 • Tabulka č. 22 (xlsx, 15 kB, 10.7.2013)

  Rekapitulace výdajů z úvěru přijatého v r. 2008 v celkovém objemu 500 mil. Kč

 • Tabulka č. 21 (xlsx, 34 kB, 10.7.2013)

  Přehled o čerpání vlastních prostředků kraje určených na program obnovy venkova v r. 2012

 • Tabulka č. 20 (xls, 239 kB, 10.7.2013)

  Krajské dotační programy

 • Tabulka č. 19 (xls, 22 kB, 10.7.2013)

  Sociální fond

 • Tabulka č. 18 (xls, 21 kB, 10.7.2013)

  Tvorba a čerpání RIF KHK

 • Tabulka č. 17 (xls, 22 kB, 10.7.2013)

  Tvorba a čerpání FRR

 • Tabulka č. 16 (xls, 60 kB, 10.7.2013)

  Přehled o čerpání výdajů z Fondu rozvoje a reprodukce Královéhradeckého kraje v roce 2012 za příspěvkové organizace a obchodní společnosti

 • Tabulka č. 15 (xls, 47 kB, 10.7.2013)

  FRR sumář

 • Tabulka č. 14 (xls, 31 kB, 10.7.2013)

  Přehled o čerpání výdajů financovaných z vlastních prostředků kraje určených na opravy a údržbu v roce 2012 u PO

 • Tabulka č. 13 (xls, 35 kB, 10.7.2013)

  Přehled o čerpání výdajů financovaných z vlastních prostředků kraje na opravy a údržbu v roce 2012

 • Tabulka č. 12 (xls, 35 kB, 10.7.2013)

  Investiční výdaje PO a obchodních společností

 • Tabulka č. 11 (xls, 48 kB, 10.7.2013)

  Investiční výdaje - sumář

 • Tabulka č. 10 (xls, 67 kB, 10.7.2013)

  Přehled o čerpání dotací přijatých ze státního rozpočtu, z Regionální rady regionu soudržnosti SV a ze zahraničí v roce 2012

 • Tabulka č. 9 (xls, 24 kB, 10.7.2013)

  Přehled o dotacích poskytnutých KHK ze státního rozpočtu prostřednictvím čerpacích účtů

 • Tabulka č. 8 (xls, 28 kB, 10.7.2013)

  Přehled o hospodaření obchodních společností za rok 2012

 • Tabulka č. 7 (xls, 78 kB, 10.7.2013)

  Tvorba a použití fondů příspěvkových organizací zřízených Královéhradeckým krajem v roce 2012

 • Tabulka č. 6 (xls, 65 kB, 10.7.2013)

  Přehled o hospodaření příspěvkových organizací zřízených Královéhradeckým krajem za rok 2012

 • Tabulka č. 5 (xls, 94 kB, 10.7.2013)

  Účetní závěrka Královéhradeckého kraje za r. 2012

 • Tabulka č. 4 (xls, 340 kB, 10.7.2013)

  Podrobné čerpání rozpočtu Královéhradeckého kraje – Výdaje

 • Tabulka č. 3 (xls, 71 kB, 10.7.2013)

  Podrobné čerpání rozpočtu Královéhradeckého kraje – Příjmy, Financování

 • Tabulka č. 2 (xls, 139 kB, 10.7.2013)

  Čerpání rozpočtu - porovnání roku 2012 s rokem 2011

 • Tabulka č. 1 (xls, 106 kB, 10.7.2013)

  Čerpání rozpočtu k 31.12.2012

 • Zpráva (pdf, 1269 kB, 10.7.2013)

  o výsledku přezkoumání hospodaření KHK za rok 2012

 • Důvodová zpráva (pdf, 279 kB, 10.7.2013)

  k závěrečnému účtu a rozboru hospodaření Královéhradeckého kraje za rok 2012

Fotogalerie