Královéhradecký kraj

Úvodní stránkaKrajský úřadPovinně zveřejňované informace

Závěrečný účet a rozbor hospodaření Královéhradeckého kraje za rok 2012

Poslední aktualizace: 10. 7. 2013

Autor: Věra Kopřivová

Přílohy ke stažení:

Název přílohy Popis Typ Velikost Datum
Tabulka č. 25 Návrh na rozdělení disponibilních zdrojů Královéhradeckého kraje po finančním vypořádání za rok 2012 xls 34 kB 10.7.2013
Tabulka č. 24 Přehled o finančním vypořádání Královéhradeckého kraje za rok 2012 xls 27 kB 10.7.2013
Tabulka č. 23 Dluhová služba xls 22 kB 10.7.2013
Tabulka č. 22 Rekapitulace výdajů z úvěru přijatého v r. 2008 v celkovém objemu 500 mil. Kč xlsx 15 kB 10.7.2013
Tabulka č. 21 Přehled o čerpání vlastních prostředků kraje určených na program obnovy venkova v r. 2012 xlsx 34 kB 10.7.2013
Tabulka č. 20 Krajské dotační programy xls 239 kB 10.7.2013
Tabulka č. 19 Sociální fond xls 22 kB 10.7.2013
Tabulka č. 18 Tvorba a čerpání RIF KHK xls 21 kB 10.7.2013
Tabulka č. 17 Tvorba a čerpání FRR xls 22 kB 10.7.2013
Tabulka č. 16 Přehled o čerpání výdajů z Fondu rozvoje a reprodukce Královéhradeckého kraje v roce 2012 za příspěvkové organizace a obchodní společnosti xls 60 kB 10.7.2013
Tabulka č. 15 FRR sumář xls 47 kB 10.7.2013
Tabulka č. 14 Přehled o čerpání výdajů financovaných z vlastních prostředků kraje určených na opravy a údržbu v roce 2012 u PO xls 31 kB 10.7.2013
Tabulka č. 13 Přehled o čerpání výdajů financovaných z vlastních prostředků kraje na opravy a údržbu v roce 2012 xls 35 kB 10.7.2013
Tabulka č. 12 Investiční výdaje PO a obchodních společností xls 35 kB 10.7.2013
Tabulka č. 11 Investiční výdaje - sumář xls 48 kB 10.7.2013
Tabulka č. 10 Přehled o čerpání dotací přijatých ze státního rozpočtu, z Regionální rady regionu soudržnosti SV a ze zahraničí v roce 2012 xls 67 kB 10.7.2013
Tabulka č. 9 Přehled o dotacích poskytnutých KHK ze státního rozpočtu prostřednictvím čerpacích účtů xls 24 kB 10.7.2013
Tabulka č. 8 Přehled o hospodaření obchodních společností za rok 2012 xls 28 kB 10.7.2013
Tabulka č. 7 Tvorba a použití fondů příspěvkových organizací zřízených Královéhradeckým krajem v roce 2012 xls 78 kB 10.7.2013
Tabulka č. 6 Přehled o hospodaření příspěvkových organizací zřízených Královéhradeckým krajem za rok 2012 xls 65 kB 10.7.2013
Tabulka č. 5 Účetní závěrka Královéhradeckého kraje za r. 2012 xls 94 kB 10.7.2013
Tabulka č. 4 Podrobné čerpání rozpočtu Královéhradeckého kraje – Výdaje xls 340 kB 10.7.2013
Tabulka č. 3 Podrobné čerpání rozpočtu Královéhradeckého kraje – Příjmy, Financování xls 71 kB 10.7.2013
Tabulka č. 2 Čerpání rozpočtu - porovnání roku 2012 s rokem 2011 xls 139 kB 10.7.2013
Tabulka č. 1 Čerpání rozpočtu k 31.12.2012 xls 106 kB 10.7.2013
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření KHK za rok 2012 pdf 1269 kB 10.7.2013
Důvodová zpráva k závěrečnému účtu a rozboru hospodaření Královéhradeckého kraje za rok 2012 pdf 279 kB 10.7.2013

Fotogalerie