Odpověď na žádost o informace ze dne 17.02.2015

27. 2. 2015 Autor: Miroslava Hlavová

Váš dopis ze dne | Vaše značka (č. j.) Naše značka (č. j.) Hradec Králové
17.02.2015 IZ-17/VZ/2015 25.02.2015

Odbor | oddělení Vyřizuje | linka | e-mail
vnitra a krajský živnostenský úřad| oddělení stížností a dozoru obcí | Miroslava Hlavová│472| mhlavova@kr-kralovehradecky.cz

Odpověď na žádost o informace zedne 17.02.2015

Vážená paní,

dne 23.02.2015 obdržel Krajský úřad Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové (dále jen „krajský úřad“) Vaši žádost dle zákona číslo 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“), ve které žádáte o informaci:

Do které platové třídy jsou zařazeni referenti/referentky agendy Rady a Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, kteří mají na starosti přípravu zasedání, vyhotovení zápisů apod., včetně jejich náplní práce.

 Povinný subjekt zaevidoval Vaši žádost pod čj. IZ-17/VZ/2015, posoudil ji a konstatoval, že se jedná o žádost o informace ve smyslu InfZ a obsahuje potřebné náležitosti dle ustanovení § 14 InfZ. O vyjádření a předání podkladů k vyřízení žádosti byl požádán věcně příslušný odbor kanceláře ředitele – oddělení personální ve spolupráci s odborem vnitra a krajský živnostenský úřad – oddělení organizační krajského úřadu.

Oddělení personálních věcí oboru kancelář ředitele krajského úřadu se Vaší žádostí podrobně zabývalo a k Vašemu požadavku sděluje, že referentky mající v popisu činnosti komplexní zabezpečování schůzí Rady Královéhradeckého kraje a komplexní zabezpečování zasedání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje jsou zařazeny do 9. platové třídy dle platného mzdového katalogu (v závislosti na splňovaném vzdělání a délce praxe).

Do přílohy k tomuto sdělení vkládáme 1 list pracovní náplně k pracovní pozici samostatná referentka organizačního oddělení.

S pozdravem

 

Ing. Miroslav Vrba, MPA
vedoucí odboru vnitra a krajský živnostenský úřad