Odpověď na žádost o informace doručenou dne 17.02.2015

24. 2. 2015 Autor: Miroslava Hlavová

Váš dopis ze dne | Vaše značka (č. j.) Naše značka (č. j.) Hradec Králové
Doručený dne 17.02.2015 IZ-13/VZ/2015 23.02.2015

Odbor | oddělení Vyřizuje | linka | e-mail
vnitra a krajský živnostenský úřad |  oddělení stížností a dozoru obcí    |  Miroslava Hlavová│472 | mhlavova@kr-kralovehradecky.cz

Odpověď na žádost o informace doručenoudne 17.02.2015

Vážený pane doktore,

dne 17.02.2015 obdržel Krajský úřad Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové (dále jen „krajský úřad“) prostřednictvím e-podatelny Vaši žádost dle zákona číslo 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“), ve které žádáte o následující informace:

  1. Průměrný roční hrubý plat (včetně odměn) pracovníků krajského úřadu za rok 2014
  2. Výše 5 nejvyšších ročních hrubých platů (včetně odměn) pracovníků krajského úřadu za rok 2014 (bez uvedení jmen a funkcí)

Povinný subjekt zaevidoval Vaši žádost pod čj. IZ-13/VZ/2015, posoudil ji a konstatoval, že se jedná o žádost o informace ve smyslu InfZ a obsahuje potřebné náležitosti dle ustanovení § 14 InfZ. O vyjádření a předání podkladů k vyřízení žádosti byl požádán věcně příslušný odbor kancelář ředitele, oddělení personálních věcí a vzdělávání, krajského úřadu.

Oddělení personálních věcí a vzdělávání odboru kancelář ředitele krajského úřadu se Vaší žádostí podrobně zabývalo a k Vámi požadovaným údajům sděluje následující.

Ad 1) Výše průměrného ročního hrubého platu (včetně odměn) pracovníků krajského úřadu za rok 2014 je 365.313 Kč.

Ad 2) Výše pěti nejvyšších ročních hrubých platů (včetně odměn) pracovníků krajského úřadu za rok 2014:

1. 1 202 843 Kč
2. 1 013 915 Kč
3. 1 002 968 Kč
4. 969 314 Kč
5. 949 754 Kč

Toto sdělení zasíláme v souladu s Vaším požadavkem na Vámi uvedenou emailovou adresu.

S pozdravem

 

 

Ing. Miroslav Vrba, MPA

vedoucí odboru vnitra a krajský živnostenský úřad

 

Stránka 2 z 2

Pivovarské náměstí 1245 | 500 03 | Hradec KrálovéVstřícný, rychlý a profesionální úřad

tel.: 495 817 111 | fax: 495 817 336 – spokojený občan.

e-mail: posta@kr-kralovehradecky.cz

www.kr-kralovehradecky.cz