Královéhradecký kraj

Úvodní stránkaKrajský úřadPovinně zveřejňované informacePoskytování informací

Odpověď na žádost o informace doručenou dne 16.12.2016

Poslední aktualizace: 11. 1. 2017

Krajský úřad Královéhradeckého kraje

 

Váš dopis ze dne | Vaše značka (č. j.) Naše značka (č. j.) Hradec Králové

16.12.2016 | ZOI_HK_Opat-Neč KUKHK-IZ-198/VZ/2016 29.12.2016

Odbor | oddělení Vyřizuje | linka | e-mail

Vnitra a krajský živnostenský úřad Miroslava Hlavová| 472

Stížností a dozoru obcí mhlavova@kr-kralovehradecky.cz

Počet listů: 1

Počet příloh: 0 / listů: 0

Počet svazků: 0

Sp. znak, sk. režim: 84.1, S5

 

Odpověď na žádost o informace doručenou dne 16.12.2016

 

Vážený pane doktore,

dne 16.12.2016 obdržel Krajský úřad Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové (dále jen „krajský úřad“) Vaši žádost dle zákona číslo 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“), značky ZOI_HK_Opat-Neč, ze dne 16.12.2016, ve které žádáte o následující informace ve věci poskytnutí stížností povinným subjektem nadřízenému orgánu, citace (včetně chyb):

„1) Předal povinný subjekt (Obec Olešnice v Orlických horách) nadřízenému orgánu stížnost STI Cejn_29 podanou dne 21.11:2016 a evidovanou pod č.j. 143/16 ?

2) Pokud povinný subjekt stížnost STI 29_Cejn nadřízenému orgánu předal, kdy se tak stalo?

3) Vydal KÚ KHK opatření proti nečinnosti Obce Olešnice v Orlických horách, která jako povinný subjekt nepředala nadřízenému orgánu (KÚ KHK) stížnost STIZI SKUP 20/Cejn, jak uvedl KÚ KHK v dokumentu KUKHK-IZ-170/VZ/2016 ?

4) Vydal KÚ KHK opatření proti nečinnosti Obce Olešnice v Orlických horách, která jako povinný subjekt nepředala nadřízenému orgánu (KÚ KHK) stížnost STI 23_Cejn , jak uvedl KÚ KHK v dokumentu KUKHK-IZ-170/VZ/2016 ?

5) Vydal KÚ KHK opatření proti nečinnosti Obce Olešnice v Orlických horách, která jako povinný subjekt nepředala nadřízenému orgánu (KÚ KHK) stížnost STI 24_Cejn, jak uvedl KÚ KHK v dokumentu KUKHK-IZ-170/VZ/2016.“

Povinný subjekt zaevidoval žádost pod čj. KUKHK-IZ-198/VZ/2016, posoudil ji a konstatoval, že se jedná o žádost o informace ve smyslu InfZ, která obsahuje potřebné náležitosti dle ustanovení § 14 InfZ.

Po seznámení s obsahem Vaší žádosti provedl krajský úřad šetření v evidenci stížností podaných dle InfZ a na základě zjištění uvádí následující odpovědi.

 

Ad 1) Ano.

Ad 2) Dne 25.11.2016.

Ad 3) Ne.

Ad 4) Ne.

Ad 5) Ne.

 

S pozdravem

Ing. Miroslav Vrba, MPA

vedoucí odboru vnitra a krajský živnostenský úřad

 

Pivovarské náměstí 1245 | 500 03 | Hradec Králové

Vstřícný, rychlý a profesionální úřad– spokojený občan.

tel.: 495 817 111 | fax: 495 817 336

e-mail: posta@kr-kralovehradecky.cz

www.kr-kralovehradecky.cz

Autor: Miroslava Hlavová