Odpověď na žádost o informace doručenou dne 16.02.2018

2. 3. 2018 Autor: Miroslava Hlavová

Krajský úřad Královéhradecké kraje

VÁŠ DOPIS ZN.: neuvedeno
ZE DNE: 14.02.2018
NAŠE ZNAČKA (č. j.): KUKHK-IZ-31/OP/2018

VYŘIZUJE: Miroslava Hlavová
ODBOR | ODDĚLENÍ: organizační a právní | stížností a dozoru obcí
LINKA | MOBIL: 495 817 472 
E-MAIL: mhlavova@kr-kralovehradecky.cz

DATUM: 22.02.2018

Počet listů: 1
Počet příloh: 1 listů: 6
Počet svazků: 0
Sp. znak, sk. režim: 84.1, S/5

Odpověď na žádost o informace doručenou dne 16.02.2018

Vážená paní,

dne 16.02.2018 obdržel Krajský úřad Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové (dále také „krajský úřad“ nebo „povinný subjekt“) Vaši žádost dle zákona číslo 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“), ve které se domáháte poskytnutí informace - Zápisu z dílčího přezkoumání hospodaření městyse Častolovice za rok 2017, IČ: 00274780.

Povinný subjekt zaevidoval Vaši žádost pod číslo jednací KUKHK-IZ-31/OP/2018, posoudil ji a konstatoval, že se jedná o žádost o informace ve smyslu InfZ, která obsahuje potřebné náležitosti dle ustanovení § 14 InfZ.

O předání požadovaných informací byl požádán věcně příslušný odbor ekonomický krajského úřadu, který poskytl Vámi požadované informace a kopie Zápisu z dílčího přezkoumání hospodaření městyse Častolovice za rok 2017 tvoří přílohu k tomuto sdělení.

S pozdravem

Mgr. Alena Koukalová
vedoucí oddělení stížností a dozoru obcí

 

Přílohy:

  • -dle textu kopie Zápisu z dílčího přezkoumání hospodaření městyse Častolovice za rok 2017 (6 listů)

 

Soubory ke stažení

  • Příloha (pdf, 10522 kB, 2.3.2018)

    kopie Zápisu z dílčího přezkoumání hospodaření městyse Častolovice za rok 2017