Odpověď na žádost o informace doručenou dne 13.03.2019

4. 4. 2019 Autor: Vladimír Kučera

Krajský úřad Královéhradecké kraje

VÁŠ DOPIS ZN.:
ZE DNE: 13.03.2019
NAŠE ZNAČKA (čj. nebo sp. zn.): KUKHK-IZ-28/OP/2019

VYŘIZUJE: Mgr. Vladimír Kučera
ODBOR | ODDĚLENÍ: organizační a právní | stížností a dozoru obcí
LINKA | MOBIL: 495 817 585
E-MAIL: vkucera@kr-kralovehradecky.cz IDDS: x3shn35

DATUM: 21.03.2019

Počet listů: 1
Počet příloh: 0 / listů: 0
Počet svazků: 0
Sp. znak, sk. režim: 84.1, S/5

Odpověď na žádost o informace doručenou dne 13.03.2019

Dne 13.03.2019 obdržel Krajský úřad Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové (dále také „krajský úřad“ nebo „povinný subjekt“) Vaši žádost dle zákona číslo 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“), ve které se domáháte poskytnutí informací ohledně dopravce, společnosti STUDENT AGENCY k.s.,se sídlem náměstí Svobody 86/17, Brno-město, 602 00 Brno, IČ: 25317075, zapsané u Krajského soudu v Brně, oddíl A, vložka 25842 (dále jen „společnost“), konkrétně:

„- ke kolika a jakým linkám veřejné autobusové dopravy má společnost od zdejšího dopravního úřadu licenci dle § 11 zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů,

- jaké jsou výchozí zastávky těchto linek,

- a kolik autobusů společnost na těchto linkách provozuje, pokud je tento údaj evidovaný“.

Sdělil jste, že informace žádáte jako právní zástupce strany soudního sporu a jsou rozhodné pro probíhající řízení.

Povinný subjekt zaevidoval Vaši žádost pod spisovou značku KUKHK-IZ-28/OP/2019.

O předání požadovaných informací byl požádán věcně příslušný odbor krajského úřadu a to odbor dopravy a silničního hospodářství (viz organizační struktura krajského úřadu http://www.kr-kralovehradecky.cz/cz/krajsky-urad/organizacni-struktura/organizacni-struktura-krajskeho-uradu-kralovehradeckeho-kraje-147/.

Odbor dopravy a silničního hospodářství k Vaší žádosti uvedl, že krajský úřad ke dni podání žádosti neeviduje žádnou licenci k provozování linkové dopravy pro společnost STUDENT AGENCY k.s. , IČ: 25317075.

Odpověď na žádost o informace Vám zasíláme elektronicky prostřednictvím datové schránky.

S pozdravem

Mgr. Alena Koukalová v. r.
vedoucí oddělení stížností a dozoru obcí