Odpověď na žádost o informace doručenou dne 04.03.2020

25. 3. 2020 Autor: Jana Macháčková

vodní tok Olešenka

Krajský úřad Královéhradecké kraje

VÁŠ DOPIS ZN.: neuvedeno
ZE DNE: 04.02.2020
NAŠE ZNAČKA (čj. nebo sp. zn.): KUKHK-IZ-26/OP/2020

VYŘIZUJE: Bc. Jana Macháčková
ODBOR | ODDĚLENÍ: organizační a právní | stížností a dozoru obcí
LINKA | MOBIL: 495 817 126 
E-MAIL: jmachackova@kr-kralovehradecky.cz

DATUM: 18.03.2020

Počet listů: 1
Počet příloh: 0 / listů: 0
Počet svazků: 0
Sp. znak, sk. režim: 84.1, S/5

Odpověď na žádost o informace doručenou dne 04.03.2020

Vážený pane doktore,

dne 04.03.2020 obdržel Krajský úřad Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové (dále také „krajský úřad“ nebo „povinný subjekt“), prostřednictvím datové schránky Vaši žádost dle zákona číslo 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“), ve které se domáháte poskytnutí následující informace související s vyřizováním Vaší předchozí žádosti o informace evidované pod sp. zn. KUKHK-IZ-16/OP/2020:

„Jaký konkrétní programový produkt použil PS k otevření souborů Q5_olesen.dwg, Q20_olesen.dwg, Q100_olesen.dwg a AZ_olesen.dwg.“

Povinný subjekt zaevidoval Vaši žádost pod sp. zn. KUKHK-IZ-26/OP/2020, posoudil ji a konstatoval, že se jedná o žádost o informace ve smyslu InfZ, která obsahuje potřebné náležitosti dle ustanovení § 14 InfZ.

O předání požadované informace byl požádán věcně příslušný odbor kanceláře ředitele, oddělení informatiky krajského úřadu (viz organizační struktura krajského úřadu http://www.kr-kralovehradecky.cz/cz/krajsky-urad/organizacni-struktura/organizacni-struktura-krajskeho-uradu-kralovehradeckeho-kraje-147/).

Oddělení informatiky uvedlo k Vaší otázce následující odpověď.

Krajský úřad od svého vzniku používá program ArcView firmy ESRI. Od roku 2004 ve verzi 9.0 a vyšší. Tento program umožňuje pracovat také s CAD soubory ve formátu DWG, DXF a DGN.

Tuto odpověď na žádost o informace Vám zasíláme prostřednictvím Vaší datové schránky.

S pozdravem

Mgr. Alena Koukalová
vedoucí oddělení stížností a dozoru obcí