Doprovodná informace k žádosti o informace ze dne 11.01.2015

3. 2. 2015 Autor: Alena Koukalová

Váš dopis ze dne | Vaše značka (č. j.) Naše značka (č. j.) Hradec Králové
IZ-2/VZ/2015 28.01.2015

Odbor | oddělení Vyřizuje | linka | e-mail
vnitra a krajský živnostenský úřad | oddělení stížností a dozoru obcí |Mgr. Alena Koukalová│309| akoukalova@kr-kralovehradecky.cz

Doprovodná informace k žádosti o informace ze dne 11.01.2015

Dne 12.01.2015 obdržel Krajský úřad Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové (dále jen „krajský úřad“) žádost o poskytnutí informací, v níž s odkazem na zákon číslo 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“), byla požadována informace týkající se finančních prostředků vynaložených na plat a odměny za leden až prosinec 2013 a leden až listopad 2014 ředitelce Krajského úřadu Královéhradeckého kraje.

Povinný subjekt zaevidoval žádost, posoudil ji a konstatoval, že se jedná o žádost o informace ve smyslu InfZ a obsahuje potřebné náležitosti dle ustanovení § 14 InfZ. Žádost byla vyřízena sdělením ze dne 26.01.2015.

Pivovarské náměstí 1245 | 500 03 | Hradec KrálovéVstřícný, rychlý a profesionální úřad

tel.: 495 817 111 | fax: 495 817 336 – spokojený občan.

e-mail: posta@kr-kralovehradecky.cz

www.kr-kralovehradecky.cz

Stránka 2 z 1