Doprovodná informace k žádosti o informace doručené dne 31.10.2017

5. 12. 2017 Autor: Miroslava Hlavová

Krajský úřad Královéhradecké kraje

VÁŠ DOPIS ZN.:
ZE DNE:
NAŠE ZNAČKA (č. j.): KUKHK-33238/H/2017

VYŘIZUJE: Miroslava Hlavová
ODBOR | ODDĚLENÍ: organizační a právní | stížností a dozoru obcí 
LINKA | MOBIL: 495 817 472 
E-MAIL: mhlavova@kr-kralovehradecky.cz

DATUM: 30.11.2017

Počet listů: 1
Počet příloh: 0 / listů 0
Počet svazků: 0
Sp. znak, sk. režim: 84.1, S/5

Doprovodná informace k žádosti o informacedoručené dne31.10.2017

Krajský úřad Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové (dále jen „krajský úřad“ nebo „povinný subjekt“) obdržel dne 31.10.2017 žádost dle zákona číslo 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“) s požadavkem na zodpovězení následujících dotazů, citace:

„1. Prosím o informaci, zda Vám je známo, že radní Aleš Cabicar, který je odpovědný za úsek zdravotnictví, jedná se společností Prádelna Fišer s.r.o., konkrétně s jejím zástupcem Janem Fišerem o probíhající veřejné zakázce na komplexní servis prádla pro nemocnice spadající do Zdravotnického holdingu Královéhradeckého kraje, a.s.?

2. Je Vám známo, že Jan Fišer informuje nemocnice spadající pod Královéhradecký holding o skutečnosti, že jedná s radním Královéhradeckého kraje panem o možnostech úpravy zadávací dokumentace?

3. Jaké protikorupční opatření jste přijali, aby k podobným situacím nedocházelo?

4. Je standardní, že jednají zástupci kraje s potenciálními uchazeči v průběhu zadávacího řízení?

5. Jaký je postup v případě, že se prokáže, že zástupce kraje, který je zodpovědný za oblast zdravotnictví, jedná v průběhu veřejné zakázky s uchazeči?

6. Žádám Vás o zaslání všech smluvních ujednání včetně dodatků s Prádelnou Fišer s.r.o. uzavřených s jednotlivými nemocnicemi Královéhradeckého kraje s.r.o. a to za rok 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 a 2017.

7. Žádám Vás o zaslání všech přijatých faktur od prádelny Fišer s.r.o. uzavřených s jednotlivými nemocnicemi Královéhradeckého kraje s.r.o. a to za rok 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 a 2017.“

Povinný subjekt zaevidoval žádost pod čj. KUKHK-33238/H/2017, posoudil ji a konstatoval, že se jedná o žádost o informace ve smyslu InfZ a obsahuje potřebné náležitosti dle ustanovení § 14 InfZ.

Žádost o informace byla vyřízena sdělením ze dne 13.11.2017.