Královéhradecký kraj

Úvodní stránkaKrajský úřadPovinně zveřejňované informacePoskytování informací

Doprovodná informace k žádosti o informace doručené dne 27.12.2016

Poslední aktualizace: 11. 1. 2017

Krajský úřad Královéhradeckého kraje

 

Váš dopis ze dne | Vaše značka (č. j.) Naše značka (čj.) Hradec Králové

KUKHK-IZ-200/VZ/2016 10.01.2017

Odbor | oddělení Vyřizuje | linka | e-mail

Vnitra a krajský živnostenský úřad Miroslava Hlavová | 472

Stížností a dozoru obcí mhlavova@kr-kralovehradecky.cz

Sp. znak, sk. režim: 84.1, S/5

Počet listů: 1

Počet příloh: 0 / listů: 0

Počet svazků: 0

 

Doprovodná informace k žádosti o informace doručenédne 27.12.2016

 

Dne 27.12.2016 obdržel Krajský úřad Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové (dále jen „krajský úřad“) žádost dle zákona číslo 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“), ve které se žadatelka domáhala poskytnutí Zápisu z dílčího přezkoumání hospodaření městyse Častolovice, IČ: 00274780, za rok 2016.

Povinný subjekt zaevidoval žádost pod čj. KUKHK-IZ-200/VZ/2016, posoudil ji a konstatoval, že se jedná o žádost o informace ve smyslu InfZ, která obsahuje potřebné náležitosti dle ustanovení § 14 InfZ.

Žádost o informace byla vyřízena sdělením ze dne 03.01.2017.

 

Pivovarské náměstí 1245 | 500 03 | Hradec Králové

Vstřícný, rychlý a profesionální úřad - spokojený občan.

tel.: 495 817 111 | fax: 495 817 336

e-mail: posta@kr-kralovehradecky.cz

www.kr-kralovehradecky.cz

Autor: Miroslava Hlavová