Královéhradecký kraj

Úvodní stránkaKrajský úřadPovinně zveřejňované informacePoskytování informací

Doprovodná informace k žádosti o informace doručené dne 24.07.2017

Poslední aktualizace: 10. 8. 2017

Krajský úřad Královéhradecké kraje

VÁŠ DOPIS ZN.: neuvedeno
ZE DNE: 24.07.2017
NAŠE ZNAČKA (č. j.): KUKHK-IZ-75/OP/2017

VYŘIZUJE: Miroslava Hlavová
ODBOR | ODDĚLENÍ: oddělení stížností a dozoru obcí
LINKA | MOBIL: 495 817 472
E-MAIL: mhlavova@kr-kralovehradecky.cz

DATUM: 09.08.2017

Počet listů: 2
Počet příloh: 1 / listů: el. dokument pdf
Počet svazků: 0
Sp. znak, sk. režim: 84.1, S/5

Doprovodná informace k žádosti o informace doručené dne 24.07.2017

Krajský úřad Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové (dále jen „krajský úřad“ nebo „povinný subjekt“) obdržel dne 24.07.2017 žádost dle zákona číslo 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“), doplněnou téhož dne, ve které se žadatel obrátil na krajský úřad s požadavkem na poskytnutí dalších informací ve věci veřejné zakázky S1/09 – Administrativní centrum Královéhradeckého kraje – rozšíření stávající dodávky předmětu leasingu, cit.(včetně chyb):

„a) Kopii pojistné smlouvy, na základě které byla uhrazena škoda

b) Informaci, zda ostatní zastupitelé uhradili svou spoluúčast, případně kdy se tak stalo (v březnu uhradil Ing. Bradík, I. Doležal).

c) Informaci, jaký byl výsledek správní žalobu – žádáme o poskytnutí rozsudku Krajského soudu v Brně, případně nejvyššího správního soudu.“

Povinný subjekt zaevidoval žádost pod čj. KUKHK-IZ-75/OP/2017, posoudil ji a konstatoval, že se jedná o žádost o informace ve smyslu InfZ a obsahuje potřebné náležitosti dle ustanovení § 14 InfZ.

Žádost o informace byla vyřízena sdělením ze dne 02.08.2017.

Autor: Miroslava Hlavová