Královéhradecký kraj

Úvodní stránkaKrajský úřadPovinně zveřejňované informacePoskytování informací

Doprovodná informace k žádosti o informace doručené dne 10.07.2017

Poslední aktualizace: 10. 8. 2017

Krajský úřad Královéhradecké kraje

VÁŠ DOPIS ZN.:
ZE DNE:
NAŠE ZNAČKA (č. j.): KUKHK-IZ-68/OP/2017

VYŘIZUJE: Miroslava Hlavová
ODBOR | ODDĚLENÍ: oddělení stížností a dozoru obcí
LINKA | MOBIL: 495 817 472
E-MAIL: mhlavova@kr-kralovehradecky.cz

DATUM: 09.08.2017

Počet listů: 1
Počet příloh: 0 / listů: 0
Počet svazků: 0
Sp. znak, sk. režim: 84.1, S/5

Doprovodná informace k žádosti o informace doručené dne 10.07.2017

Krajský úřad Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové (dále jen „krajský úřad“ nebo také „povinný subjekt“) dne 10.07.2017 obdržel žádost dle zákona číslo 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“), ve které bylo požadováno následující informace v písemné formě zaslat poštou na uvedenou adresu, citace:

„zaslání všech anonymizovaných rozhodnutí Krajského úřadu Královéhradeckého kraje za posledních 5 let vydaných ve správních řízení vedených Krajským úřadem Královéhradeckého kraje pro správní delikt dle ust. § 59g zákona o sociálněprávní ochraně dětí.“

 Povinný subjekt zaevidoval žádost pod čj. KUKHK-IZ-68/OP /2017, posoudil ji a konstatoval, že se jedná o žádost o informace ve smyslu InfZ a obsahuje potřebné náležitosti dle ustanovení § 14 InfZ.

Žádost o informace byla vyřízena sdělením ze dne 28.07.2017 po obdržení požadované úhrady dané ustanovením § 17 odst. 1 InfZ.

Autor: Miroslava Hlavová