Královéhradecký kraj

Úvodní stránkaKrajský úřadPovinně zveřejňované informacePoskytování informací

Doprovodná informace k žádosti o informace doručené dne 07.02.2017

Poslední aktualizace: 17. 2. 2017

Krajský úřad Královéhradeckého kraje

Váš dopis ze dne | Vaše značka (č. j.) Naše značka (čj.) Hradec Králové
KUKHK-IZ-18/VZ/2017 17.02.2017

Odbor | oddělení Vyřizuje | linka | e-mail
Vnitra a krajský živnostenský úřad | Stížností a dozoru obcí   | Miroslava Hlavová | 472 | mhlavova@kr-kralovehradecky.cz

Počet listů: 1
Počet příloh: 0 / listů: 0
Počet svazků: 0
Sp. znak, sk. režim: 84.1, S/5

Doprovodná informace k žádosti o informace doručenédne 07.02.2017

Dne 07.02.2017 obdržel Krajský úřad Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové (dále jen „krajský úřad“) žádost dle zákona číslo 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“), ve které se žadatel domáhal poskytnutí informace, cit.: „zaslání anonymizované kopie rozhodnutí Krajského úřadu Královéhradeckého kraje ze dne 27.05.2013 č.j. 5980/UP/2013/Jj.“

Povinný subjekt zaevidoval žádost pod čj. KUKHK-IZ-18/VZ/2017, posoudil ji a konstatoval, že se jedná o žádost o informace ve smyslu InfZ, která obsahuje potřebné náležitosti dle ustanovení § 14 InfZ.

Žádost o informace byla vyřízena sdělením ze dne 15.02.2017.

Autor: Miroslava Hlavová