Doprovodná informace k žádosti o informace doručené dne 01.03.2019

25. 3. 2019 Autor: Vladimír Kučera

Krajský úřad Královéhradecké kraje

VÁŠ DOPIS ZN.:
ZE DNE: NAŠE ZNAČKA (čj. nebo sp. zn.):
KUKHK-IZ-24/OP/2019

VYŘIZUJE: Mgr. Vladimír Kučera
ODBOR | ODDĚLENÍ: organizační a právní | stížností a dozoru obcí
LINKA | MOBIL: 495817585 E-MAIL: vkucera@kr-kralovehradecky.cz

DATUM: 21.03.2019


Počet listů: 1
Počet příloh: 0 / listů:
0 Počet svazků:
0 Sp. znak, sk. režim: 84.1, S/5

Doprovodná informace k žádosti o informace doručené dne 01.03.2019

Dne 01.03.2019 bylo Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje se sídlem vHradci Králové (dále také „krajský úřad“) doručeno podání žadatelky, ve kterém žádala sodkazem na zákon číslo 106/1999Sb., o svobodném přístupu kinformacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“) o poskytnutí informací ohledně registrovaných partnerství, adopce apěstounské péče, konkrétně:
„1) Kolik registrovaných partnerství bylo na území Vašeho kraje ke dni 28. 2. 2019 uzavřeno?
2) Kolik žádostí o adopci a o pěstounskou péči samožadatelem v registrovaném partnerství Váš krajský úřad/magistrát ke dni 28. 2. 2019 přijal?

3) Kolika žádostem o adopci a o pěstounskou péči samožadatelem v registrovaném partnerství Váš krajský úřad/magistrát ke dni 28. 2. 2019 již vyhověl?“

Výše uvedené podání bylo oddělením stížností a dozoru obcí zaevidováno pod sp. zn. KUKHK-IZ-24/OP/2019.

O předání požadovaných informací byly požádány odbor sociálních věcí krajského úřadu (oddělení sociálně právní ochrany dětí) a odbor správní a krajský živnostenský úřad (oddělení vnitřní správy).

Oddělení vnitřní správy kbodu 1) žádosti zjistilo na základě předávacích protokolů sbírek listin, které se předávají krajskému úřadu ke konci února každého roku, že od roku 2006 do31.12.2018 bylo uzavřeno na území Královéhradeckého kraje před Magistrátem města Hradec Králové 101 registrovaných partnerství.

Oddělení sociálně právní ochrany dětí kbodům 2) a 3) žádosti uvedlo, že tyto údaje nelze zjistit, neboť je oddělení žádným způsobem nesleduje. Žádost ohledně adopce nebo pěstounské péče podává žadatel sám (pokud se nejedná o manželství) a uvádí svůj stav jako nepovinnou položku. Oddělení vrámci řízení posuzuje domácnost a osoby, které vdomácnosti sžadatelem žijí, nicméně neověřuje, zdajsou partneři stejného pohlaví případně vregistrovaném partnerství činikoliv.

Žádost oinformace byla vyřízena telefonicky, když povinný subjekt dne 07.03.2019 kontaktoval žadatelku, aby jí, ve lhůtě, kterou si stanovila (do 10.03.2019),seznámil svýše uvedenými zjištěními oddělení vnitřní správy a především oddělení sociálně právní ochrany dětí. Žadatelka sdělila, žetelefonickyposkytnuté informace považuje za dostačující a netrvá na dalším vyřizování své žádosti.