Královéhradecký kraj

Úvodní stránkaKrajský úřadPovinně zveřejňované informace

Závěrečný účet a rozbor hospodaření Královéhradeckého kraje za rok 2015

Poslední aktualizace: 26. 7. 2016

Autor: Věra Kopřivová

Přílohy ke stažení:

Název přílohy Popis Typ Velikost Datum
Tabulka č. 22 Účetní uzávěrka pdf 127 kB 26.7.2016
Tabulka č. 21 Návrh na rozdělení disponibilních zdrojů Královéhradeckého kraje po finančním vypořádání za rok 2015 xls 46 kB 26.7.2016
Tabulka č. 20 Přehled o finančním vypořádání Královéhradeckého kraje za rok 2015 xls 39 kB 26.7.2016
Tabulka č. 19 ýpočet ukazatele dluhové služby Královéhradeckého kraje porovnání r. 2015 s r. 2014 xls 35 kB 26.7.2016
Tabulka č. 18 Tvorba a čerpání sociálního fondu v roce 2015 xls 34 kB 26.7.2016
Tabulka č. 17 Tvorba a čerpání Regionálního inovačního fondu Královéhradeckého kraje v roce 2015 xls 27 kB 26.7.2016
Tabulka č. 16 Tvorba a čerpání Dotačního fondu Královéhradeckého kraje v roce 2015 xls 34 kB 26.7.2016
Tabulka č. 15 Tvorba a čerpání Fondu rozvoje a reprodukce Královéhradeckého kraje v roce 2015 xls 34 kB 26.7.2016
Tabulka č. 14 Krajské dotační programy xls 374 kB 26.7.2016
Tabulka č. 13 Přehled o čerpání výdajů z Fondu rozvoje a reprodukce Královéhradeckého kraje v roce 2015 za příspěvkové organizace a obchodní společnosti xls 61 kB 26.7.2016
Tabulka č. 12 Přehled o čerpání výdajů z Fondu rozvoje a reprodukce Královéhradeckého kraje v roce 2015 xls 57 kB 26.7.2016
Tabulka č. 11 Přehled o čerpání výdajů financovaných z vlastních prostředků kraje určených na opravy a údržbu v roce 2015 u příspěvkových organizací xls 43 kB 26.7.2016
Tabulka č. 10 Přehled o čerpání výdajů financovaných z vlastních prostředků kraje na opravy a údržbu v roce 2015 xls 46 kB 26.7.2016
Tabulka č. 9 Přehled o čerpání výdajů financovaných z vlastních prostředků kraje určených na investiční účely včetně s nimi souvisejících neinvestičních výdajů v roce 2015 u příspěvkových organizací a obchodních společností xls 42 kB 26.7.2016
Tabulka č. 8 Přehled o čerpání výdajů na investiční akce z vlastních prostředků kraje v roce 2015 xls 49 kB 26.7.2016
Tabulka č. 7 Přehled o čerpání dotací přijatých ze státního rozpočtu, z Regionální rady regionu soudržnosti SV a ze státních fondů v roce 2015 xls 90 kB 26.7.2016
Tabulka č. 6 Přehled o hospodaření obchodních společností za rok 2015 xls 39 kB 26.7.2016
Tabulka č. 5 Tvorba a použití fondů příspěvkových organizací zřízených Královéhradeckým krajem v roce 2015 xls 92 kB 26.7.2016
Tabulka č. 4 Přehled o hospodaření příspěvkových organizací zřízených Královéhradeckým krajem za rok 2015 xls 77 kB 26.7.2016
Tabulka č. 3 Podrobné čerpání rozpočtu KHK pdf 135 kB 26.7.2016
Tabulka č. 2 čerpání rozpočtu KHK porovnání roku 2015 s rokem 2014 xls 153 kB 26.7.2016
Tabulka č. 1 Čerpání rozpočtu KHK k 31.12.2015 xls 283 kB 26.7.2016
Zpráva interního auditu za rok 2015 pdf 224 kB 26.7.2016
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2015 pdf 1713 kB 26.7.2016
Inventarizační zpráva za rok 2015 pdf 938 kB 26.7.2016
Důvodová zpráva k závěrečnému účtu a rozboru hospodaření Královéhradeckého kraje za rok 2015 pdf 277 kB 26.7.2016

Fotogalerie