Závěrečný účet a rozbor hospodaření Královéhradeckého kraje za rok 2015

26. 7. 2016 Autor: Věra Kopřivová

Soubory ke stažení

 • Tabulka č. 22 (pdf, 127 kB, 26.7.2016)

  Účetní uzávěrka

 • Tabulka č. 21 (xls, 46 kB, 26.7.2016)

  Návrh na rozdělení disponibilních zdrojů Královéhradeckého kraje po finančním vypořádání za rok 2015

 • Tabulka č. 20 (xls, 39 kB, 26.7.2016)

  Přehled o finančním vypořádání Královéhradeckého kraje za rok 2015

 • Tabulka č. 19 (xls, 35 kB, 26.7.2016)

  ýpočet ukazatele dluhové služby Královéhradeckého kraje porovnání r. 2015 s r. 2014

 • Tabulka č. 18 (xls, 34 kB, 26.7.2016)

  Tvorba a čerpání sociálního fondu v roce 2015

 • Tabulka č. 17 (xls, 27 kB, 26.7.2016)

  Tvorba a čerpání Regionálního inovačního fondu Královéhradeckého kraje v roce 2015

 • Tabulka č. 16 (xls, 34 kB, 26.7.2016)

  Tvorba a čerpání Dotačního fondu Královéhradeckého kraje v roce 2015

 • Tabulka č. 15 (xls, 34 kB, 26.7.2016)

  Tvorba a čerpání Fondu rozvoje a reprodukce Královéhradeckého kraje v roce 2015

 • Tabulka č. 14 (xls, 374 kB, 26.7.2016)

  Krajské dotační programy

 • Tabulka č. 13 (xls, 61 kB, 26.7.2016)

  Přehled o čerpání výdajů z Fondu rozvoje a reprodukce Královéhradeckého kraje v roce 2015 za příspěvkové organizace a obchodní společnosti

 • Tabulka č. 12 (xls, 57 kB, 26.7.2016)

  Přehled o čerpání výdajů z Fondu rozvoje a reprodukce Královéhradeckého kraje v roce 2015

 • Tabulka č. 11 (xls, 43 kB, 26.7.2016)

  Přehled o čerpání výdajů financovaných z vlastních prostředků kraje určených na opravy a údržbu v roce 2015 u příspěvkových organizací

 • Tabulka č. 10 (xls, 46 kB, 26.7.2016)

  Přehled o čerpání výdajů financovaných z vlastních prostředků kraje na opravy a údržbu v roce 2015

 • Tabulka č. 9 (xls, 42 kB, 26.7.2016)

  Přehled o čerpání výdajů financovaných z vlastních prostředků kraje určených na investiční účely včetně s nimi souvisejících neinvestičních výdajů v roce 2015 u příspěvkových organizací a obchodních společností

 • Tabulka č. 8 (xls, 49 kB, 26.7.2016)

  Přehled o čerpání výdajů na investiční akce z vlastních prostředků kraje v roce 2015

 • Tabulka č. 7 (xls, 90 kB, 26.7.2016)

  Přehled o čerpání dotací přijatých ze státního rozpočtu, z Regionální rady regionu soudržnosti SV a ze státních fondů v roce 2015

 • Tabulka č. 6 (xls, 39 kB, 26.7.2016)

  Přehled o hospodaření obchodních společností za rok 2015

 • Tabulka č. 5 (xls, 92 kB, 26.7.2016)

  Tvorba a použití fondů příspěvkových organizací zřízených Královéhradeckým krajem v roce 2015

 • Tabulka č. 4 (xls, 77 kB, 26.7.2016)

  Přehled o hospodaření příspěvkových organizací zřízených Královéhradeckým krajem za rok 2015

 • Tabulka č. 3 (pdf, 135 kB, 26.7.2016)

  Podrobné čerpání rozpočtu KHK

 • Tabulka č. 2 (xls, 153 kB, 26.7.2016)

  čerpání rozpočtu KHK porovnání roku 2015 s rokem 2014

 • Tabulka č. 1 (xls, 283 kB, 26.7.2016)

  Čerpání rozpočtu KHK k 31.12.2015

 • Zpráva interního auditu za rok 2015 (pdf, 224 kB, 26.7.2016)

 • Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2015 (pdf, 1713 kB, 26.7.2016)

 • Inventarizační zpráva za rok 2015 (pdf, 938 kB, 26.7.2016)

 • Důvodová zpráva (pdf, 277 kB, 26.7.2016)

  k závěrečnému účtu a rozboru hospodaření Královéhradeckého kraje za rok 2015

Fotogalerie