Královéhradecký kraj

Úvodní stránkaKrajský úřadPovinně zveřejňované informaceOstatní povinné informace

Informační systémy Královéhradeckého kraje

Poslední aktualizace: 18. 5. 2004

 

Informace o informačním systému Krajského úřadu Královéhradeckého kraje zveřejňované podle zákona 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy, v platném znění

Informační systém Krajského úřadu Královéhradeckého kraje (IS KÚ KHK) je převážně postaven na platformě MS Windows 2003 server a MS Windows 2008 server. Uživatelské stanice pracují na platformě MS Windows XP s kancelářským systémem MS Office 2007.

Přehled základního aplikačního software užívaného v rámci IS KÚKK:

Název IS Definice IS
Dotace Finanční příspěvky na hospodaření v lesích
Elektronická podatelna Elektronická podatelna
FENIX Ekonomický systém
LHK SSL Lesní hospodářská kniha pro státní správu lesa
NZZ Evidence nestátních zdravotnických zařízení
Ovzduší SQL Evidence velkých zdrojů znečištění ovzduší
PUKNi Evidence nemovitostí v lesním hospodářství
EZOP Spisová a archivní služba
PAM/VEMA Mzdový systém
Evidence dopravních agend Systém zajišťující podporu pro vedení dopravně-správních agend
Evidence myslivosti Informační systém v oblasti mysliveckého hospodaření
ESPI8 Evidence správních řízení odpadového hospodářství
EVI8 Evidence odpadů
eVPE Editor vodoprávní evidence
OK nouze/OK služby IS pomoci v hmotné nouzi a sociálních služeb
OK dávky IS státní sociální podpory

Ing. Bohumil Pecold
vedoucí oddělení informatiky

 

Prohlášení dle § 5 odst. f) zák. č. 365/2000 Sb.

Krajský úřad Královéhradeckého kraje nevytváří žádné číselníky dle § 5 odst. f) zák. č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy, v platném znění.

Ing. Bohumil Pecold
vedoucí oddělení informatiky

Atest shody se standardem ISVS pro náležitosti životního cyklu IS

Informační systémy Královéhradeckého kraje