Trvalé záštity Rady Královéhradeckého kraje

30. 7. 2018 Autor: Ing. Milan Smolik

Nová pravidla udělování trvalých záštit v oblasti kultury

Rada Královéhradeckého kraje usnesením číslo RK/33/1799/2017 ze dne 20. 11. 2017 schválila Pravidla pro udělování trvalých záštit Rady Královéhradeckého kraje významným tradičním kulturním akcím a vyhlášení výzvy k předkládání návrhů na udělení trvalé záštity Rady Královéhradeckého kraje významným tradičním kulturním akcím.

Trvalá záštita Rady Královéhradeckého kraje bude udělována nad významnými tradičními kulturními akcemi, které jsou realizovány na území Královéhradeckého kraje opakovaně minimálně 5 let a významně přispívají k rozvoji kulturního života v regionu.

Návrhy na udělení trvalé záštity Rady Královéhradeckého kraje je možné podávat do 29.12.2017 písemně na adresu: Krajský úřad Královéhradeckého kraje, Odbor kultury a památkové péče, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové nebo osobním doručením na podatelnu.

Pravidla pro udělování trvalých záštit Rady Královéhradeckého kraje významným tradičním kulturním akcím, výzvu k předkládání návrhů na udělení trvalé záštity a formulář pro podávání návrhů naleznete v přiložených dokumentech.

Soubory ke stažení