Přijímání nominací na cenu Mistr tradiční rukodělné výroby Královéhradeckého kraje za rok 2019

28. 6. 2019 Autor: Antonín Šimek

Rada Královéhradeckého kraje zřídila svým usnesením č. RK/24/1196/2017 ze dne 21. 8. 2017 cenu Rady Královéhradeckého kraje nazvanou Mistr tradiční rukodělné výroby Královéhradeckého kraje, (dříve nazvanou Zlatý kolovrat).

Přijímání nominací na cenu Mistr tradiční rukodělné výroby Královéhradeckého kraje za rok 2018

Cena je určena tvůrcům v oblasti tradičních lidových řemesel, případně těm, kteří se o jejich udržování a rozvoj zasloužili. Cena se uděluje každoročně. Poprvé byly ceny předány již v roce 2002. Udělování ceny probíhá v souladu s vládní Koncepcí účinnější péče o tradiční lidovou kulturu v České republice. Cenu zpravidla předává hejtman Královéhradeckého kraje za účasti člena Rady Královéhradeckého kraje s příslušnou gescí.

Cena je určena osobám, které ovládají postupy, dovednosti, znalosti a technologie v daném oboru tradiční rukodělné výroby, prezentují je na přehlídkách, výstavách a specializovaných akcích zaměřených na tradiční lidová řemesla a předávají své profesní dovednosti a zkušenosti svým následovníkům.

Návrhy na nominace přijímá Regionální pracoviště pro tradiční lidovou kulturu při Muzeu východních Čech v Hradci Králové.

Ocenění schvaluje Rada Královéhradeckého kraje na základě doporučení odborné komise.

Seznam oceněných od roku 2002 je zveřejněn na webových stránkách Královéhradeckého kraje a webových stránkách Muzea východních Čech v Hradci Králové, příspěvkové organizace.

  • Kontaktní adresa: Muzeum východních Čech v Hradci Králové, Regionální pracoviště pro tradiční lidovou kulturu, Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové
     
  • Kontaktní osoba: Bc. Eliška M. Tintěrová, email: e.tinterova@muzeumhk.cz  

Soubory ke stažení

Fotogalerie