Knihovna - věc veřejná

13. 7. 2018 Autor: Antonín Šimek

U příležitosti 100 let od založení Československa v roce 1918 a v těsné souvislosti se 100. výročím 1. knihovnického zákona z roku 1919 připravuje Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR ve spolupráci s krajskými knihovnami a Sdružením knihoven ČR projekt s názvem Knihovna - věc veřejná. Jedná se o cyklus veřejných panelových diskusí, které proběhnou pod záštitou Ministerstva kultury ČR, Asociace krajů ČR, Spolku pro obnovu venkova a Svazu měst a obcí ČR ve všech krajích.

V Hradci Králové se diskusní panel uskutečnil ve středu 13. června 2018 ve Studijní a vědecké knihovně. Kulatého stolu v Královéhradeckém kraji se účastnili tito panelisté: Mgr. Martina Berdychová, náměstkyně hejtmana Královéhradeckého kraje pro oblast školství, kultury a sportu, Mgr. Kateřina Churtajeva, vedoucí odboru kultury a památkové péče Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, MUDr. Zdeněk Fink, primátor města Hradec Králové, Ing. Anna Maclová, náměstkyně primátora města Hradec Králové pro oblast sociálních věcí, zdravotnictví, kultury a cestovního ruchu, Mgr. Eva Svobodová, ředitelka Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové, Mgr. Barbora Čižinská, ředitelka Knihovny města Hradce Králové, a Ing. Dušan Šustr, předseda Spolku pro obnovu venkova Královéhradeckého kraje a starosta Nepolis. Mezi hosty nechyběli starostové a zastupitelé měst a obcí, zástupci knihoven, škol a neziskových organizací, média ani uživatelé.

Akci moderovala Mgr. Zlata Houšková.

Další informace jsou k dispozici na: https://www.knihovna-vec-verejna.cz/.