Pracovní porada pracovníků krajského krizového řízení

1. 11. 2017 Autor: Jan Lukáč

Proběhla ve dnech 26. 10. – 27. 10. 2017 ve Školícím středisku Správy státních hmotných rezerv Gall v Dolním Dvoře.

Jednání byla vedena pracovníky oddělení krizového řízení Královehradeckého kraje. Přítomni byli rovněž zaměstnanci všech obcí s rozšířenou působností, do jejichž gesce tato problematika spadá a kteří za oblast krizové připravenosti v daném teritoriu odpovídají.

Mezi zúčastněnými nechyběli zástupci Hasičského záchranného sboru, specialisté ze Správy státních hmotných rezerv a Armády České republiky.

Přednášky byly úzce zaměřené na problematiku krizového řízení, obzvláště hospodářských opatření pro krizové stavy, práci s informačním systémem Krizkom a jeho provoz v praxi. V tomto ohledu vedl svou přednášku Ing. Štefan Mihok, jeden ze zástupců Správy státních hmotných rezerv. Ředitel Krajského vojenského velitelství plk. Ing. Karel Filip Ph.D se zaměřil na připravenost kraje v otázkách vojenských a rovněž přítomné provedl problematikou dílčích plánů obrany.

Fotogalerie