Královéhradecký kraj

Úvodní stránkaKrajský úřadKrizové řízeníLegislativa, metodika, postupy

Právní předpisy

Poslední aktualizace: 6. 6. 2014

Přílohy ke stažení:

Název přílohy Popis Typ Velikost Datum
Ústava České republiky pdf 191 kB 6.6.2014
2/1993 Sb. Usnesení o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součásti ústavního pořádku České republiky pdf 138 kB 6.6.2014
129/2000 Sb. Zákon o krajích (krajské zřízení) pdf 344 kB 6.6.2014
128/2000 Sb. Zákon o obcích (obecní zřízení) pdf 495 kB 6.6.2014
500/2004 Sb. Zákon správní řád pdf 634 kB 6.6.2014
110/1998 Sb. Ústavní zákon o bezpečnosti České republiky pdf 95 kB 6.6.2014
111/2006 Sb. Zákon o pomoci v hmotné nouzi pdf 421 kB 6.6.2014
12/2002 Sb. Zákon o státní pomoci při obnově území postiženého živelní nebo jinou pohromou pdf 114 kB 6.6.2014
133/1985 Sb. Zákon o požární ochraně pdf 403 kB 6.6.2014
166/1999 Sb. Zákon o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon) pdf 979 kB 6.6.2014
185/2001 Sb. Zákon o odpadech pdf 963 kB 6.6.2014
189/1999 Sb. Zákon o nouzových zásobách ropy, o řešení stavů ropné nouze (zákon o nouzových zásobách ropy) pdf 174 kB 6.6.2014
200/1990 Sb. Zákon o přestupcích pdf 327 kB 6.6.2014
222/1999 Sb. Zákon o zajišťování obrany České republiky pdf 245 kB 6.6.2014
238/2000 Sb. Zákon o Hasičském záchranném sboru České republiky pdf 150 kB 6.6.2014
239/2000 Sb. Zákon o integrovaném záchranném systému pdf 250 kB 6.6.2014
240/2000 Sb. Zákon o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon) pdf 300 kB 6.6.2014
241/2000 Sb. Zákon o hospodářských opatřeních pro krizové stavy pdf 209 kB 6.6.2014
254/2001 Sb. Zákon o vodách (vodní zákon) pdf 1059 kB 6.6.2014
255/2012 Sb. Zákon o kontrole (kontrolní řád) pdf 151 kB 6.6.2014
273/2008 Sb. Zákon o Policii České republiky pdf 397 kB 6.6.2014
274/2001 Sb. Zákon o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu pdf 454 kB 6.6.2014
372/2011 Sb. Zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování pdf 724 kB 6.6.2014
412/2005 Sb. Zákon o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti pdf 865 kB 6.6.2014
458/2000 Sb. Zákon o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích (energetický zákon) pdf 1242 kB 6.6.2014
585/2004 Sb. Zákon o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon) pdf 206 kB 6.6.2014
59/2006 Sb. Zákon o prevenci závažných havárií pdf 384 kB 6.6.2014