Informace pro poskytovatele zdravotnické péče v souvislosti s distribucí ochranných pomůcek

7. 4. 2020

Královéhradecký kraj distribuuje ochranné prostředky pro praktické lékaře, ambulantní specialisty a další poskytovatele zdravotních služeb v regionu. Dotazy směřujte na e-mailovou adresu info@kr-kralovehradecky.cz

7. 4.

Dodatečný výdej OOP ambulantním specialistům

Distribuce OOP určená pro ambulantní specialisty, kteří se nedostavili kvýdeji OOP ve vyhlášených termínech (6. a 7. dubna 2020). Výdej bude probíhat dle okresů, kde je místo poskytování zdravotních služeb příslušného ambulantního specialisty:

 

1) okres Hradec Králové

Výdej zajišťuje Krajský úřad Královéhradeckého kraje, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové v termínech:

 • 8. 4. 2020 od 9:00 do 16:00
 • 9. 4. 2020 od 9:00 do 13:00
 • 14. 4. 2020 od 9:00 do 13:00

 

2) okres Náchod

Výdej zajišťuje ve dnech 8., 9. a 14. 4. 2020 Městský úřad Náchod, a to dle individuální dohody.

Kontaktní osoba – Mgr. Jaroslava Marunová, tel. 602 437 562

 

3) okres Jičín

Výdej zajišťuje ve dnech 8., 9. a 14. 4. 2020 Městský úřad Jičín – bližší informace budou uveřejněny na internetových stránkách města www.mujicin.cz.

 

4) okres Trutnov

Výdej zajišťuje ve dnech 8. a 15. 4. 2020 Městský úřad Trutnov, vždy včase 9:00 až 16:00. Další informace budou uveřejněny na internetových stránkách města www.trutnov.cz.

Kontaktní osoba – Jana Suchánková, tel. 731 124 271

 

5) okres Rychnov nad Kněžnou

Výdej zajišťuje ve dnech 8. a 9. 4. 2020 Městský úřad Rychnov nad Kněžnou, vždy v čase 8:00 až 14:00.

Kontaktní pracovník – Bc. František Talavašek, tel. 736 633 172

 


 

7. 4.

Ministerstvo zdravotnictví zveřejnilo informace o distribuci OOP

 

Informace o dodávkách ochranných prostředků stomatologům a lékárníkům

Ministerstvo zdravotnictví zajišťuje dodávky respirátorů, ústenek a dalšího zdravotnického materiálu nejen orgánům ochrany veřejného zdraví a přímo řízeným nemocnicím poskytujícím akutní lůžkovou péči, stomatologům a lékárníkům. Na základě dohody sprezidenty ČSK a ČLnK budou ambulantní stomatologové a lékárníci dostávat ochranné prostředky napřímo a centrálně, přičemž distribuci si zajišťují tyto segmenty samostatně, ve své režii. Tento režim znamená, že stomatologové i lékárníci již nebudou zásobeni skrze příslušné krajské úřady, a to žádným typem osobních ochranných prostředků ani jiným zdravotnickým materiálem. Vpřípadě potřeby či otázek na způsoby přerozdělení zásob se musí lékárníci a stomatologové obrátit na vedení ČLnK, resp. ČSK.

Informace o dodávkách ochranných prostředků lékařům PLD, PLDD a ambulantním specialistům

Ambulantním lékařům PLD, PLDD a specialistům budou nadále poskytovány ochranné prostředky skrze příslušné krajské úřady, standardní cestou. To se týká prostředků, které do ordinací těchto lékařů posílá jak Ministerstvo zdravotnictví, tak iMinisterstvo vnitra. Tento materiál do jednotlivých krajů distribuuje HZS. Materiál zaslaný Ministerstvem zdravotnictví (zejména respirátory a ústenky, ale i jiné prostředky) je pouze příspěvkem kmateriálům, které kraje ambulantním lékařům přerozdělují ze zásob svých či MV ČR.

Ministerstvo zdravotnictví bude i nadále pravidelně zásobovat ambulantní sektor minimálně 340 tisíci respirátory a 370 tisíci ústenkami týdně. A celou řadou dalších potřebných prostředků. Ať už napřímo (ČSK, ČLnK) či skrze kraje pro ordinace ambulantních lékařů (ČLK).

Jsme přesvědčeni, že tyto prostředky zdravotnickým pracovníkům vpřední linii pomohou a přispějí tak kzajištění kontinuálního poskytování zdravotní péče pro pacienty v České republice.

 


 

7. 4.

Výdej OOP pro ambulantní specialisty

V pondělí 6. 4. a úterý 7. 4.od 11:00 do 17:00 proběhne v okresních městech výdej osobních ochranných pomůcek pro ambulantní specialisty:

 1. 1. Náchod (na adrese: městský úřad, Masarykovo náměstí 40)
 2. 2. Jičín (na adrese: Valdštejnovo náměstí 99)
 3. 3. Trutnov (na adrese: městský úřad, Slovanské náměstí 165)
 4. 4. Rychnov nad Kněžnou (na adrese: městský úřad, Havlíčkova 136)
 5. 5. Hradec Králové (na adrese: krajský úřad, Pivovarské náměstí 1245)

 

 

Vezměte si s sebou razítko, pokud za lékaře bude přebírat někdo jiný, musí mít pověření.

Na uvedených místech proběhne výdej dezinfekce pro poskytovatele zdravotních služeb voboru domácí péče – dezinfekce je určena pouze pro tento obor.

 


 

3. 4.

Distribuce osobních ochranných pomůcek (OOP) pro praktické lékaře (PLDD a PLD) bude probíhat prostřednictvím příslušného okresního sdružení. Vezměte si s sebou razítko, pokud za lékaře bude přebírat někdo jiný, musí mít pověření.

Aktuální stav PLDD

 

 • Hradec Králové – OOP předány zástupci okresního sdružení
 • Náchod – OOP předány zástupci okresního sdružení
 • Jičín – OOP předány zástupci okresního sdružení
 • Trutnov – OOP předány zástupci okresního sdružení
 • Rychnov n. Kněžnou – na základě požadavku okresního sdružení budou OOP předány zástupci okresního sdružení 6.dubna

 

Aktuální stav PLD

 

 • Hradec Králové – na základě požadavku okresního sdružení budou OOP předány zástupci okresního sdružení 6. dubna
 • Náchod – OOP předány zástupci okresního sdružení
 • Jičín – zástupce okresního sdružení se má ozvat 6.dubna – patrně bude doručeno tento den
 • Trutnov – na základě požadavku okresního sdružení budou OOP předány zástupci okresního sdružení 6. dubna
 • Rychnov n. Kněžnou – na základě požadavku okresního sdružení budou OOP předány zástupci okresního sdružení 8. dubna

 

Aktuální stav AMBULANTNÍ SPECIALISTÉ

 

 • Ambulantním specialistům budou OOP vydávány v okresních městech
 • V případě měst Náchod, Jičín, Trutnov a Rychnov n. Kněžnou bude výdej realizován na příslušném městském úřadu ve dnech 6. dubna 11:00-17:00 a 7. dubna 11:00-17:00
 • V případě okresu Hradec Králové bude výdej realizován na Krajském úřadu Královéhradeckého kraje 6. dubna 11:00-17:00 a 7. dubna 11:00-17:00

Vmístech, kde bude prováděna distribuce pro ambulantní specialisty, bude zároveň prováděn výdej dezinfekce pro poskytovatele zdravotních služeb voboru „domácí péče“ – dezinfekce je určena pouze pro tento obor (nikoli pro všechny).

 

 


 

1. 4.

Distribuce OOP určená pro poskytovatele zdravotních služeb, kteří se nedostavili k předchozím termínům v pondělí 23. 3., úterý 24. 3. a k náhradnímu termínu v pátek 27. 3. Výdej proběhne v pátek 3. 4. od 8:00 do 13:00 na Pivovarském náměstí v Hradci Králové
(místo bude označeno orientačními cedulemi)

Na základě dohody ministerstva zdravotnictví a profesních komor budou stomatologové a lékárníci zásobeni OOP přímo přes ministerstvo zdravotnictví. Pro praktické lékaře a ambulantní specialisty očekáváme zásilku OOP od ministerstva zdravotnictví, kterou budeme následně distribuovat.

Sociálním službám jsme distribuovali 102 tisíc kusů ústenek, 10 tisíc kusů respirátorů FFP2, 1,5 tisíce ochranných rukavic a 100 kusů ochranných obleků pro zařízení poskytující sociální služby.

 


 

31. 3.

Distribuce OOP určená pro poskytovatele zdravotních služeb v oboru zdravotnická dopravní služba bude probíhat na krajském úřadu (adresa: Pivovarské náměstí 1245, Hradec Králové) v následujících termínech: 3. 4. od 8:00 do 13:00

 


Královéhradecký kraj obdržel nebo nakoupil:

 

  dodalo MZ dodalo MV dodal KHK CELKEM
respirátory 1.640 86.240 1.305 89.185 ks
ústenky 11.950 335.500 140.000 487.450 ks
dezinfekce 0 0 80.380 80.380 l
obleky 20 3.650 0 3.670 ks
rukavice 7.000 193.000 0 200.000 ks
brýle 0 1.000 0 1.000 ks
štíty 0 5.240 0 5.240 ks

Ze státních dodávek z Číny kraj rozdělil:

respirátory

 • nemocnice - 24 000 ks
 • lékaři, zubaři, ambulance -20 000 ks
 • záchranáři - 5 000 ks
 • lékařské pohotovostní služby -2 000 ks
 • sociální služby - 11 000 ks

ústenky

 • sociální služby - 150 000 ks
 • nemocnice - 50 000 ks
 • lékaři, zubaři, ambulance - 50 000 ks