Informace pro poskytovatele zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství a praktické lékařství pro děti a dorost

23. 11. 2020 Autor: Jiří Klemt

Informace pro poskytovatele zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství a praktické lékařství pro děti a dorost

Ministerstvo zdravotnictví připravilo koronavirový manuál pro občany

Mimořádné opatření MZ ČR ze dne 15. 4. 2020

Informace MZ