Cvičení HRADBA 2018

25. 4. 2018 Autor: Jan Lukáč

Dne 13. dubna 2018 proběhly v prostorách Armádní sportovní střelnice v Hradci Králové - Malšovicích, dynamické ukázky Policie České republiky a Armády České republiky.

Tato akce navazovala na celonárodní cvičení HRADBA 2018, které v podmínkách města Hradce Králové bylo zaměřeno na spolupráci mezi těmito dvěma subjekty spočívající ve společné pochůzkové činnosti a v zajištění střežení objektů důležitých pro obranu státu. Armáda byla reprezentována příslušníky pěší roty aktivních záloh Krajského vojenského velitelství Hradec Králové, za PČR se akce zúčastnili příslušníci pohotovostního a eskortního oddělení Krajského ředitelství policie Královehradeckého kraje. Mezi pozvanými se nacházeli zástupci místních samospráv a představitelé IZS, včetně hejtmana Královehradeckého kraje PhDr. Jiřího Štěpána Ph. D.

Fotogalerie