V rámci svých pracovišť úřad dodržuje zpřísněná hygienická pravidla provozu.

17. 4. 2020

Pravidla spočívají zejména v omezení osobního kontaktu zaměstnanců s adresáty veřejné správy na nezbytně nutnou úroveň.

S ohledem na minimalizaci možnosti šíření nákazy je upřednostňován písemný, elektronický či telefonický kontakt před osobním kontaktem ve všech případech, kdy je to možné. V úředních hodinách je však osobní kontakt umožněn.

Obnovení činnosti neznamená, že na úřadu musí být přítomni všichni zaměstnanci. Doporučujeme si vždy před příchodem na úřad návštěvu domluvit telefonicky na dotčeném odboru, elektronicky nebo prostřednictvím oddělení informační centrum na č. 495 817 842, 495 817 843.

Klienti si při vstupu do úřadu, resp. také při odchodu, dezinfikují ruce k tomu poskytnutou dezinfekcí. Dodržují odstup mezi osobami alespoň 2 metry, neshlukují se na chodbách, nesedají si hned vedle sebe na sedačky, ale nechají vždy alespoň 1 volnou. Vždy použijí ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa) jako je rouška, ústenka, respirátor, šátek, šál nebo jiné prostředky bránící šíření kapének.

Návštěvám může být před vstupem do úřadu měřena teplota. Koordinátor před vstupem pomůže také s orientací na úřadu, ukáže místo s dezinfekcí, zkontroluje zakrytí úst a nosu.

Příjem dokumentů od klientů/veřejnosti je upřednostňován elektronicky, je-li to možné.