TRANSFORMACE živností do 31. 5. 2013

16. 4. 2013 Autor: odbor dopravy

Nejpozději do pátku 31. 5. 2013, musí všichni držitelé koncese "silniční motorová doprava", kteří si nadále chtějí zachovat koncesi pro velká vozidla, požádat kterýkoliv obecní živnostenský úřad o změnu rozsahu předmětu podnikání (platí i pro dopravce, kteří mají živnost přerušenou).

Podnikateli bude vystaven nový výpis z živnostenského rejstříku resp. doklad o oprávnění k podnikání. Konec této lhůty se rychle blíží a těm podnikatelům v silniční dopravě, kteří si o změnu rozsahu podnikání obecní živnostenský úřad nepožádají, nebude již možné po jejím uplynutí změnu rozsahu provést!