Královéhradecký kraj

Úvodní stránkaKrajský úřadDoprava

Termíny zkoušek odborné způsobilosti k provozování silniční dopravy pro cizí potřeby - 2017

Poslední aktualizace: 11. 1. 2017

Zkoušky se uskuteční v budově Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, Regocentrum Nový pivovar, Pivovarské náměstí 1245, Hradec Králové v počítačové učebně (místnost N1.22)

Zkoušku skládá žadatel před příslušným dopravním úřadem v místě trvalého (pobytu) bydliště žadatele. Zkouška se koná na Krajském úřadě Královéhradeckého kraje - odbor dopravy a silničního hospodářství v počítačové učebně (místnost N1.22), která se nachází na Pivovarském náměstí 1245, ve vedlejší budově úřadu.
Termín je stanoven jednou měsíčně, začátek od 8.00 hodin.

Termíny konání zkoušky :

  •   7. února 2017
  •   7. března 2017
  •   4. dubna 2017
  •   2. května 2017
  •   6. června 2017
  •   5. září 2017
  •   3. října 2017
  •   7. listopadu 2017
  •   5. prosince 2017

Přihláška musí mít písemnou formu, podaná osobně nebo zaslaná na adresu dopravního úřadu dopisem (adresa: Královéhradecký kraj, oddělení dopravy, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové), faxem (fax: 495 817 336) nebo emailem na posta@kr-kralovehradecky.cz a musí obsahovat: jméno, příjmení, datum a místo narození, číslo občanského průkazu, rodné číslo, místo trvalého pobytu, druh silniční dopravy a předměty, z kterých chce uchazeč zkoušku skládat. Přihlášku je nutné opatřit datem podání a vlastnoručním podpisem a telefonním číslem. Přihlášku lze při splnění požadovaných obsahových náležitostí formulovat volně nebo použít formulář (viz. Soubory ke stažení).

Uchazeč je povinen přihlásit se ke zkoušce tak, aby písemná přihláška měla datum podacího razítka podatelny úřadu nejméně 10 dnů před termínem zkoušky. Pokud tento termín nebude ze strany uchazeče dodržen, případně přihláška nebude obsahovat všechny výše uvedené náležitosti, dopravní úřad si vyhrazuje právo, že nemusí být ke zkoušce připuštěn.

Další informace o zkouškách lze získat telefonicky, či osobně na Krajském úřadě Královéhradeckého kraje, odboru dopravy.

Aktuální testové otázky a případové studie ke zkoušce odborné způsobilosti dopravce naleznete na stránkách Ministerstva dopravy ČR.

Autor: Marcela Konečná

Přílohy ke stažení:

Název přílohy Popis Typ Velikost Datum
Přihláška k prokázání odborné způsobilosti zkouškou pro provozování silniční motorové dopravy pro cizí potřeby pdf 142 kB 12.12.2012
Přihláška k prokázání odborné způsobilosti zkouškou pro provozování silniční motorové dopravy pro cizí potřeby doc 29 kB 21.11.2017
Interaktivní přihláška ke zkoušce Pro vyplnění interaktivní přihlášky je potřeba stáhnout (zdarma) a nainstalovat program Software602 Form Filler V případě, že používate jiného poštovního klienta než MS Outlook, přihlášku vyplňte, uložte a poté odešlete na e-mail ibazantova@kr-kralovehradecky.cz zfo 502 kB 12.12.2012
Informace o možnosti přípravy ke zkoušce odborné způsobilosti doc 27 kB 31.5.2013
Upozornění pro dopravce a odpovědné zástupce pdf 78 kB 2.4.2014
Stanovisko Ministerstva dopravy k prokazování a uznávání finanční způsobilosti pdf 1534 kB 11.1.2017