Královéhradecký kraj

Úvodní stránkaKrajský úřadDoprava

Odborný seminář pracovníků silničních správních úřadů obcí s rozšířenou působností Královéhradeckého kraje

Poslední aktualizace: 4. 6. 2018

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, připravil jednodenní odborný seminář pracovníků silničních správních úřadů obcí s rozšířenou působností Královéhradeckého kraje.

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, připravil jednodenní odborný seminář pracovníků silničních správních úřadů obcí s rozšířenou působností Královéhradeckého kraje.

Odborný seminář se uskutečnil dne 20. ledna 2017 v místnosti č. 9-P1.906 - Albrechta z Valdštejna (krizová) u Krajského úřadu Královéhradeckého kraje.

Seminář zahájil v 09:00 hodin vedoucí oddělení silničního hospodářství Ing. Miroslav Zavadil.

V 09:10 hodin vystoupil Mgr. Bc. David Mazánek, právník zdejšího ODSH na téma „Základní postupy ve správním řízení“.

V 10:30 hodin vystoupil Mgr. Michal Tichý, právník oddělení dopravy a správních agend, ODSH Krajského úřadu Zlínského kraje, který u tohoto úřadu vykonává přestupkovou agendu a vážení vozidel v odvolacích řízeních, na téma „Nová úprava správního trestání“

V 12:10 hodin vystoupil Ing. Pavel Bergman, vedoucí odboru silniční kontroly, s.p.o. Centrum služeb pro silniční dopravu, která na základě smlouvy s Královéhradeckým krajem provádí nízkorychlostní vážení na silnicích. I., II. a III. třídy v územním obvodu Královéhradeckého kraje v součinnosti s Policií ČR Krajským ředitelstvím policie Královéhradeckého kraje na téma „Provádění nízkorychlostního kontrolního vážení“

V 13:30 hodin pak na téma „Působnost orgánů Policie ČR podle zákonů č. 13/1997 Sb. a č. 361/2000 Sb.“ vystoupili kpt. Ing. Jiří Nejezchleb z odboru služby dopravní policie krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje, společně s por. Ing. Lukášem Pultarem z územního odboru, dopravního inspektorátu Hradec Králové téhož ředitelství a společně s pplk. Mgr. Naďou Vinickou, která má u jmenovaného ředitelství v působnosti spisovou službu

Jednotliví přednášející v souladu s naplánovaným programem měli připravené prezentace v elektronické podobě, které tímto způsobem rovněž zveřejňujeme.

Zpracoval: Ing. Miroslav Zavadil

Autor: Luděk Firich

Přílohy ke stažení:

Název přílohy Popis Typ Velikost Datum
Elektronické adresy pro DS na PČR KŘP pptx 182 kB 3.2.2017
Elektronická komunikace - Police ČR pdf 460 kB 3.2.2017
ODSH PUL Místní úprava provozu na PK, stanoviska PČR ppt 3169 kB 3.2.2017
Nová úprava správního trestání pptx 272 kB 3.2.2017
Základní postupy ve správním řízení - METODIKA ORP pptx 2516 kB 3.2.2017