Veřejná doprava v Královéhradeckém kraji

29. 7. 2019

Od 1. ledna 2014 jsou činnosti související s organizací dopravní obslužnosti Královéhradeckého kraje zajišťovány prostřednictvím Krajského úřadu KHK odboru dopravy a silničního hospodářství, oddělení dopravní obslužnosti.

Oddělení dopravní obslužnosti řeší technologické, analytické, ekonomické, kontrolní a propagační činnosti v oblasti veřejné dopravy.

Zástupci obcí se mohou na pracovníky oddělení dopravní obslužnosti obracet s dotazy a připomínkami k autobusovým a železničním jízdním řádům v své obci. Na požádání je možné zpracovat analýzy využití jednotlivých autobusových nebo vlakových spojů.

Kontaktní osobou pro každou obec je dopravní specialista - technolog veřejné dopravy, který řeší dopravní problematiku dané obce se zástupcem obce (přiřazení technologa jednotlivým obcím naleznete na konci tohoto textu). Každý požadavek nebo připomínka je individuálně posouzena a řešena. Velmi rádi uvítáme vaši zpětnou reakci a zkušenosti s úrovni poskytovaných služeb, které jsou Královéhradeckým krajem objednávány od dopravců. Společným cílem je provozování veřejné dopravy, která bude spolehlivá, atraktivní a bude vyhovovat většině obyvatel Královéhradeckého kraje.

Na webových stránkách v sekci dopravní obslužnost jsou zveřejněny aktuální informace v dopravě, budete si moci stáhnout autobusové a vlakové jízdní řády, prohlédnout vedení linek IREDO, prostudovat tarif IREDO, dozvědět se o více o probíhající uzavírce silnice nebo železniční výluce a v neposlední řadě využít užitečných odkazů například k vyhledání dopravního spojení nebo ke zjištění ceny v tarifu IREDO. Společnost OREDO (www.oredo.cz ), jako správce IDS, se zabývá řešením tarifních záležitostí včetně odbavení nově zavedenou čipovou kartou IREDO.

Další informace najdete na Facebooku - Veřejná doprava Královéhradeckého kraje, nebo na Twitteru - Veřejná doprava Královéhradeckého kraje.

 


Soubory ke stažení